Flotacja węgla-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4060
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Flotacja węgla-opracowanie - strona 1 Flotacja węgla-opracowanie - strona 2 Flotacja węgla-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WSTĘP
Flotacja jest metodą wzbogacania kopalin, którą stosuje się do rozdzielania bardzo drobnych ziarn mineralnych. Stosowana ona jest powszechnie do wzbogacania surowców mineralnych, w których do uwolnienia minerału użytecznego konieczne jest rozdrobnienie nadawy do ziarn o wielkości poniżej 0,3 mm w przypadku rud oraz poniżej 1 mm w przypadku węgla. Proces flotacji przeprowadzany jest w zawiesinie wodnej drobno zmielonego surowca mineralnego. Rozpraszane w tej zawiesinie pęcherzyki powietrza przyczepiają się w sposób selektywny do wybranych ziarn mineralnych, charakteryzujących się dużą hydrofobowością, czyli do ziarn o powierzchni niezwilżalnej wodą. Aby tylko wybrane ziarna mineralne były wynoszone przez pęcherzyki powietrza konieczne jest zastosowanie odpowiednich odczynników zwanych odczynnikami flotacyjnymi. Odczynniki te są związkami chemicznymi, organicznymi lub nieorganicznymi, których zadaniem jest umożliwić lub ułatwić wyflotowanie określonego minerału. Dzielimy je na trzy grupy: odczynniki zbierające, pianotwórcze, modyfikujące.
Proces flotacji przeprowadzany jest w maszynach flotacyjnych. Maszyna taka zbudowana jest z komory, do której wprowadza się zawiesinę, oraz wirnika lub aeratora zanurzonego w zawiesinie. Czynnikiem roboczym w procesie flotacji są pęcherzyki powietrza wprowadzonego do zawiesiny wypełniającą komorę flotacyjną. Powietrze wprowadzane jest ponad dnem komory i rozpraszane na drobne pęcherzyki, które unoszą się do góry i wynoszą na powierzchnię te ziarna, które zdołały się do nich przyczepić. Gromadzące się na powierzchni zawiesiny pęcherzyki powietrza wraz z przyczepionymi do nich ziarnami mineralnymi, tworzą pianę flotacyjną, która jest w sposób mechaniczny zgarniana i kierowana do dalszej przeróbki. Aby ziarna mineralne w zawiesinie utrzymane były w stanie rozproszonym, miesza się ją mechanicznie odpowiedniej konstrukcji mieszadłem wirnikowym lub poprzez przepływ powietrza.
Wyniki flotacji zależą od wielu czynników, które wiążą się z charakterem powierzchni mineralnej kopalin, charakterystyką zawiesiny flotacyjnej, charakterem odczynników flotacyjnych oraz charakterystyką pracy maszyn flotacyjnych.
CEL ĆWICZENIA
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z procesem flotacji węgla kamiennego oraz ze sposobem przeprowadzania badań i oceny wzbogacalności węgla kamiennego.
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Materiały i urządzenia
Urządzenia: laboratoryjna maszyna flotacyjna typu „Mechanobr”, waga techniczna, naczynia szklane, suszarka.
Nadawa: węgiel kamienny z rejonu Wałbrzycha, zmielony do uziarnienia 0,5 mm.
Odczynniki: olej napędowy, α-terpineol.


(…)

… „Mechanobr”, waga techniczna, naczynia szklane, suszarka.
Nadawa: węgiel kamienny z rejonu Wałbrzycha, zmielony do uziarnienia 0,5 mm.
Odczynniki: olej napędowy, α-terpineol.
Przy oznaczaniu popiołu użyte zostały: wysuszone produkty flotacji węgla kamiennego,
piec muflowy, eksykator, waga analityczna,
tygle porcelanowe.
3.2. Metodyka
Przed przystąpieniem do wykonania operacji związanych z procesem flotacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz