Mineralurgia

note /search

Flotacja miedzi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mineralurgia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2583

1. Wstęp Flotacja jest jedną z metod rozdziału mającą zastosowanie do bardzo drobnych ziarn mineralnych. Dokonywana jest w zawiesinie minerałów w wodzie i polega na selektywnym przyczepianiu się ziarn mineralnych zawieszonych w wodzie do rozprosz...

Flotacja węgla-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mineralurgia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4179

WSTĘP Flotacja jest metodą wzbogacania kopalin, którą stosuje się do rozdzielania bardzo drobnych ziarn mineralnych. Stosowana ona jest powszechnie do wzbogacania surowców mineralnych, w których do uwolnienia minerału użytecznego konieczne jest r...

Kruszarki szczękowe, młotkowe, walcowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mineralurgia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2051

Kruszarki szczękowe, młotkowe, walcowe. 1. KRUSZARKI SZCZĘKOWE Stanowią najbardziej rozpowszechnioną grupę maszyn do rozdrabniania. Odznaczają się stosunkowo prostą i silną budową. Przeznaczone są do rozdrabniania grubego i średniego kopalin twardych i bardzo twardych. Elementami roboczymi tych kr...

Separacja magnetyczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mineralurgia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2597

Wrocław , Politechnika Wrocławska Wydział Górniczy Sprawozdanie z laboratorium z podstaw mineralurgii Separacja magnetyczna Wykonali: 1. Wstęp W trakcie przeróbki dla uzyskania określonego surowca korzysta się z rozdziału kopalin na frakcje będące grupami ziaren o różnej zawartości substancji ...

Wzbogacanie węgla kamiennego w cieczach ciężkich-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mineralurgia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1834

1.WSTĘP Różnice gęstości różnych minerałów wykorzystywane są przy ich rozdzielaniu metodą nazwaną wzbogacaniem grawitacyjnym lub separacją grawitacyjną. Najprościej i najdokładniej można dokonać rozdziału w cieczach, których gęstości zapewniają tonięcie minerałów posiadających gęstość większą od c...

Zakresy stosowalności grawitacyjnych i magnetycznych metod wzbogacania...

 • Politechnika Wrocławska
 • Mineralurgia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

zakresy stosowalności grawitacyjnych i magnetycznych metod wzbogacania Podstawą wzbogacania grawitacyjnego jest różna gęstość różnych składników kopaliny. Wykorzystanie tych różnic jest: * pośrednie  obejmuje metody, w których wzbogacanie zachodzi w ośrodku o gęst. mniejszej od gęstości składnikó...