Zakresy stosowalności grawitacyjnych i magnetycznych metod wzbogacania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakresy stosowalności grawitacyjnych i magnetycznych metod wzbogacania-opracowanie - strona 1 Zakresy stosowalności grawitacyjnych i magnetycznych metod wzbogacania-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

zakresy stosowalności grawitacyjnych i magnetycznych metod wzbogacania
Podstawą wzbogacania grawitacyjnego jest różna gęstość różnych składników kopaliny. Wykorzystanie tych różnic jest:
* pośrednie  obejmuje metody, w których wzbogacanie zachodzi w ośrodku o gęst. mniejszej od gęstości składników kopaliny, a różne gęstości powodują różne prędkości opadania * bezpośrednie (ciecze ciężkie)  ziarna lżejsze od cieczy pływają, a ziarna cięższe opadają na dno Wzbogacanie grawitacyjne jest b. dobrą metodą wzbogacania, bo teoretycznie zależy tylko od jednego parametru  gęstości. W praktyce na proces ten wpływa też prędkość rozdzielania, lepkość. Stąd wynikają ograniczenia stosowania tej metody, do poniżej pewnej średnicy ziarn wzbogacanie grawitacyjne jest utrudnione bądź niemożliwe. Proces jest efektywny gdy ziarna są średnie i grube. W celu poprawienia efektywności procesu dodaje się związki powierzchniowo czynne.
Wzbogacanie grawitacyjne w cieczach ciężkich: zakresy stosowania i parametry cieczy ciężkich
zakres zastosowań Na skalę przemysłową stos. się tę metodę dla ziarn o  4mm, dla ziarn o  0
 dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza
 zastosowanie odczynników
Zasady wzbogacania magnetycznego.
Własności magnetyczne pierwiastków wynikają ze struktury zewnętrznej powłoki elektronowej. W przypadku minerałów własności magnetyczne są wypadkową własności pierwiastków chemicznych i charakteryzują się tzw. podatnością magnetyczną. Minerały dzieli się na:

(…)

… odczynników
Zasady wzbogacania magnetycznego.
Własności magnetyczne pierwiastków wynikają ze struktury zewnętrznej powłoki elektronowej. W przypadku minerałów własności magnetyczne są wypadkową własności pierwiastków chemicznych i charakteryzują się tzw. podatnością magnetyczną. Minerały dzieli się na:
diamagnetyki, paramagnetyki, antyferromagnetyki, dla których podatność magnetyczna zależy od natężenia pola magnetycznego.
Na ziarno umieszczone w polu magnetycznym będą działały:]
 siła grawitacji  siła magnetyczna
Przy odpowiednim natężeniu pola magnetycznego siła ta dla ziarn o dużej podatności może osiągnąć duże wartości. W takim przypadku może nastąpić odchylenie toru ziarna. Odchylenie to powoduje z kolei rozdział ziarn według ich podatności magnetycznej na silnej i słabiej magnetyczne.
Do rozdziału…
…. Różnica w gęstości skały płonnej i składnika użytecznego powinna wynosić min. 100kg/m3.
Flotacja jest metodą wzbogacania w której rozdział ziarn mieszaniny różnych minerałów następuje na podstawie różnic zwilżalności powierzchni tych minerałów rozdział polega na wyniesieniu przez pęcherzyki powietrza ziarn hydrofobowych ( źle zwilżalnych przez wodę ) do warstwy piany. Agregat pęcherzyk powietrzaziarno…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz