Przestój - strona 10

Wpływ warunków umowy na stosunek pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

instytucji przestoju. Za pracę, która można powierzyć pracownikowi w czasie przestoju, należy rozumieć pracę...

Zużycie materiałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3703

i ekonomiczny. Przedłużenie czasu eksploatacji maszyny ma wpływ na zmniejszenie przestojów, liczby przerw...

Prawo morskie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Józef Koziński
 • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1043

oraz pozostawić go tam na przewidziany okres ładowania, a gdy został umówiony przestój także na okres postoju...

Prawo morskie - Rejestr okrętowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Józef Koziński
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

oraz pozostawić go tam na przewidziany okres ładowania, a gdy został umówiony przestój także na okres postoju...

Prawa organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1645

w magazynie czekając na dalszą obróbkę).   Zastosowanie prawa harmonii pozwala na: Wyeliminowanie przestojów...

Zarządzanie zapasami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Maria Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1820

Koszty przestojów produkcyjnych Koszty związane z pogorszeniem jakościproduktu Całkowite koszty zapasów...

Czas pracy i urlopy pracownicze

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1190

w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju Zadaniowy czas pracy pracodawca po porozumieniu...

Funkcje prawa pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

Koszty przestojów w procesie pracy spowodowanymi przyczynami niezależnymi od pracownika obciążają...

Szacowanie zmiennych do modelu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 462

- wartość maszyn i urządzeń [mld zł], X3t - czas przestoju maszyn [l. dni], X4t - nakłady inwestycyjne [mln...