Zarządzanie Produkcją i Usługami Linia potokowa synchroniczna

Nasza ocena:

4
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 5530
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zarządzanie Produkcją i Usługami  Linia potokowa synchroniczna  - strona 1

Fragment notatki:

Produkcja w toku w linii potokowej synchronicznej  Produkcja  w  toku  w  linii  potokowej  synchronicznej  występuje  w  postaci  zapasu technologicznego: Z = Z
+ Z + Z  opertrgw
gdzie: Z
 - zapas operacyjny operZ  - zapas transportowy trZ
 - zapas gwarancyjny gw
 Zapas  operacyjny  to  zapas  przedmiotów  pracy,  które  w  danym  momencie  czasu  pracy  linii znajdują się na wszystkich stanowiskach roboczych, w które wyposaŜona jest ta linia. nZrna  oper =
⋅ ∑ si ⋅ ii =1
gdzie: r - wielkość partii transportowej n - liczba operacji technologicznych n - liczba stanowisk wykonujących i-tą operację sia -  liczba  przedmiotów  pracy  jednocześnie  obrabianych  lub  montowanych  na  jednym  i
       stanowisku  Zapas transportowy to zapas przedmiotów pracy, które w danym momencie czasu pracy linii znajdują  się  w  transporcie  pomiędzy  wszystkimi  stanowiskami,  w  które  wyposaŜona  jest  ta linia. LZcal
=
⋅ r  trl
gdzie: L
- całkowita długość przenośnika call - skok przenośnika r - wielkość partii transportowej 
 Całkowita długość przenośnika wyraŜa się wzorem: L
= L + L  calrobrez
gdzie: L
- długość robocza przenośnika robnLl
 rob = ∑ i robi =1l
= n ⋅l  irobsiL
- długość rezerwowa przenośnika rez
 Uwaga: długość rezerwowa przenośnika występuje wówczas, gdy zachodzi obawa, Ŝe norma czasu którejś z operacji technologicznych, występującej w procesie technologicznym nie będzie dotrzymana n′Ll
 dla  n
 si = 1rez =
⋅∑ ∆ii =1
 
1Zarządzanie Produkcją i Usługami 
Linia potokowa synchroniczna n′Lln dla  n
 si > 1rez =
⋅ ∑∆i ⋅ sii =1
gdzie: n′ - liczba operacji o napiętej normie czasu pracy t max − tijij
∆ =
∈ Z  itijt - norma czasu i-tej operacji technologicznej ijt
 maksymalny czas wykonywania i-tej operacji technologicznej o napiętej normie  ij max
              czasu pracy  Zapas  gwarancyjny  występuje  tylko  w  przypadku,  gdy  w  cyklu  technologicznym  wyrobu występują operacje technologiczne o napiętej normie czasu pracy.  n′
1ZV  gw =
⋅∑ iTszt i=1
gdzie: n′ - liczba operacji o napiętej normie czasu pracy V - ujemne odchylenie pracochłonności i
τV =
(t
− t )  iij maxijtij max
gdzie: t - norma czasu i-tej operacji technologicznej ijt
- maksymalny czas wykonywania i-tej operacji technologicznej o napiętej normie  ij max
           czasu pracy 
τ -  okres  czasu  przyjęty  na  wyrównanie  stanu  zapasu  gwarancyjnego  zaleŜny  od  systemu 

(…)

… asynchroniczna
Zadanie 1
W linii potokowej stałej asynchronicznej odbywa się obróbka obudowy skrzyń biegów.
Dobowy program dla tej linii wynosi 160 sztuk, a praca odbywa się na 2 zmiany. Przerwy
regulaminowe w pracy linii wynoszą 30 minut w ciągu zmiany roboczej. Współczynnik
wykorzystania czasu dysponowanego uwzględniający przestoje remontowe jest równy 0,95.
Średni wskaźnik braków produkcyjnych wynosi 6,25…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz