Zarządzanie Produkcją i Usługami Linia potokowa synchroniczna

Nasza ocena:

4
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 5390
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zarządzanie Produkcją i Usługami  Linia potokowa synchroniczna  - strona 1

Fragment notatki:

Produkcja w toku w linii potokowej synchronicznej  Produkcja  w  toku  w  linii  potokowej  synchronicznej  występuje  w  postaci  zapasu technologicznego: Z = Z
+ Z + Z  opertrgw
gdzie: Z
 - zapas operacyjny operZ  - zapas transportowy trZ
 - zapas gwarancyjny gw
 Zapas  operacyjny  to  zapas  przedmiotów  pracy,  które  w  danym  momencie  czasu  pracy  linii znajdują się na wszystkich stanowiskach roboczych, w które wyposaŜona jest ta linia. nZrna  oper =
⋅ ∑ si ⋅ ii =1
gdzie: r - wielkość partii transportowej n - liczba operacji technologicznych n - liczba stanowisk wykonujących i-tą operację sia -  liczba  przedmiotów  pracy  jednocześnie  obrabianych  lub  montowanych  na  jednym  i
       stanowisku  Zapas transportowy to zapas przedmiotów pracy, które w danym momencie czasu pracy linii znajdują  się  w  transporcie  pomiędzy  wszystkimi  stanowiskami,  w  które  wyposaŜona  jest  ta linia. LZcal
=
⋅ r  trl
gdzie: L
- całkowita długość przenośnika call - skok przenośnika r - wielkość partii transportowej 
 Całkowita długość przenośnika wyraŜa się wzorem: L
= L + L  calrobrez
gdzie: L
- długość robocza przenośnika robnLl
 rob = ∑ i robi =1l
= n ⋅l  irobsiL
- długość rezerwowa przenośnika rez
 Uwaga: długość rezerwowa przenośnika występuje wówczas, gdy zachodzi obawa, Ŝe norma czasu którejś z operacji technologicznych, występującej w procesie technologicznym nie będzie dotrzymana n′Ll
 dla  n
 si = 1rez =
⋅∑ ∆ii =1
 
1Zarządzanie Produkcją i Usługami 
Linia potokowa synchroniczna n′Lln dla  n
 si > 1rez =
⋅ ∑∆i ⋅ sii =1
gdzie: n′ - liczba operacji o napiętej normie czasu pracy t max − tijij
∆ =
∈ Z  itijt - norma czasu i-tej operacji technologicznej ijt
 maksymalny czas wykonywania i-tej operacji technologicznej o napiętej normie  ij max
              czasu pracy  Zapas  gwarancyjny  występuje  tylko  w  przypadku,  gdy  w  cyklu  technologicznym  wyrobu występują operacje technologiczne o napiętej normie czasu pracy.  n′
1ZV  gw =
⋅∑ iTszt i=1
gdzie: n′ - liczba operacji o napiętej normie czasu pracy V - ujemne odchylenie pracochłonności i
τV =
(t
− t )  iij maxijtij max
gdzie: t - norma czasu i-tej operacji technologicznej ijt
- maksymalny czas wykonywania i-tej operacji technologicznej o napiętej normie  ij max
           czasu pracy 
τ -  okres  czasu  przyjęty  na  wyrównanie  stanu  zapasu  gwarancyjnego  zaleŜny  od  systemu 

(…)

… asynchroniczna
Zadanie 1
W linii potokowej stałej asynchronicznej odbywa się obróbka obudowy skrzyń biegów.
Dobowy program dla tej linii wynosi 160 sztuk, a praca odbywa się na 2 zmiany. Przerwy
regulaminowe w pracy linii wynoszą 30 minut w ciągu zmiany roboczej. Współczynnik
wykorzystania czasu dysponowanego uwzględniający przestoje remontowe jest równy 0,95.
Średni wskaźnik braków produkcyjnych wynosi 6,25…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz