Maszyny - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maszyny - wykład - strona 1 Maszyny - wykład - strona 2 Maszyny - wykład - strona 3

Fragment notatki:

aI DEF. I PODZIAŁ M. Maszyna-urządzenie mające mechanizm lub zespół mech. we wspólnym korpusie, służące do przetwarzania energii lub wykonywania pracy mech. Cechą char. maszyny jest ruch jej zespołów roboczych wskutek działania sił. Maszyny pobierającą en. mech. w celu wykonania pracy to maszyny robocze, dzielą się one na: *m. produkcyjne, *m. transportowe, *m. energetyczne, W grupie m. prod. podst. i najpopularniejszą odmianą są maszyny technologiczne - przeznaczone do wykonywania różnorodnych elementów maszyn i urządzeń. WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE M.: *max. wymiary gabartyowe - określające rodzaj transportu i niezbędną powierzchnię hali prod., *masa maszyny - decyduje o rodzaju fundamentu *wymiary przestrzeni roboczej - ograniczają wymiary przyrządów, *moc silników - określa instalację elektryczną, *graniczne wartości parametrów pracy, np. prędkość skrawania. PRZEPŁYWY W M. : Informacje dostarczane do m. obejmują rodzaj czynności, które zespoły ją wykonują, w jakiej kolejności, z jakimi prędkościami. Dane te są określone w dokumentacji technol. przedmiotu. Jeżeli m. jest sterowana ręcznie to operator decyduje o programie pracy m., jeśli jest sterowana automatycznie oddziaływanie operatora ogranicza się do wprowadzenia programu i kontroli pracy. Energia dostarczona do maszyny jest potrzebna do uruchomienia i pracy ukł. napędowego maszyny. Materiały dost. do maszyny to mat. z którego wykonany jest przedmiot i mat. pomocnicze. Narzędzia i przyrządy są niezbędnym uzbrojeniem m. przed rozpoczęciem jej pracy. CECHY TECHN. - UŻYTKOWE M.: Przeznaczenie m. określa jej nazwa, pod wzgl. przeznaczenia produkcyjnego wyróżnia się: *m. ogólnego przeznaczenia, *m. specjalizowane, *m. specjalne. Wielkości char. m.: *max. wymiary obrabianych przedmiotów, *max. wymiary przestrzeni roboczej, *max. obciążenie robocze, *wymiary elementów przyłączeniowych. Wyposażenie m.: *normalne- urządzenia dostarczane razem z maszyną, niezbędne do wykonywania podst. zabiegów obróbkowych, *specjalne- dostarczane na życzenie użytkownika za dodatkową opłatą. Wydajność m. określają nast. wskaźniki: *w. wyd. objętościowej Qv [cm 3 /min], *w. wyd. powierzchniowej QF [mm 2 /min] *w. wyd. jednostkowej QJ[szt./min] Dokładność m.: *geometryczna- błędy wymiarowo-kształtowe, *kinematyczna- dokładność sprzężeń kinemat., *nastawcza- dokł. mechanizmów nastawczych, *obróbki- wynikowa jakość procesu Sprawność m. jest wskaźnikiem, który służy do oceny m. pod wzgl. energetycznym- stosunek mocy użytecznej Ne do mocy silnika Ns. Niezawodność m. jest to prawdopodobieństwo jej prawidłowego działania w określonych warunkach i określonym czasie- stosunek pracy bezawaryjnej Ta do przewidywanego czasu pracy maszyny T.

(…)

…. płaskie- liniami char. są linie proste ciągłe lub łamane ( p. płaskie kształtowe)
c)p. mające jedną lub obie linie char. złożone tj.: spirala Archimedesa, linia śrubowa, ewolwenta. Powierzchnie a) i b) są zazw.łatwe do wykonania.
RUCHY W MASZYNIE
Podział:
a)R. podstawowe:
*decydujące o ukształtowaniu powierzchni:
-r. kształtowania
-r. podziałowe,
-r. nastawcze
*wpływające na proces skrawania:
-r. główne,
-r. posuwowe.
b)R. pomocnicze:
*r. dosuwu i odsuwu narzędzia i przedmiotu,
*r. zakładania, mocowania i zdejmowania narzędzia i przedmiotu, *r. włączania i wyłączania czynności roboczych obrabiarki,
*pozostałe r. pomocnicze.
Ruchy kształtowania decydują o prawidłowym wykonaniu przedmiotu, ich zadaniem jest przemieszczanie narzędzia wzgl. obr. powierzchni po torach zgodnych z liniami char…
…. przedmiotów o dużych średnicach i małej wysokości (tarcze, obręcze, koła pasowe). Przedmiot obr. jest zakładany za pomocą podnośnika i mocowany na dużej tarczy wyposażonej w 4 niezależnie nastawione szczęki oraz mającej rowki teowe do zakładania zacisków i śrub mocujących. Budowa jest podobna do tok. kłowych, mają 3 suporty: wzdłużny, poprzeczny i narzędziowy, niekiedy są wyposażone w konika.
4)Tokarki…
… pasowych, itp.
III
TOKARKI-PODZIAŁ
1)Tokarki kłowe- są najbardziej liczną podgrupą tokarek, wykonuje się na nich: * obróbkę pow. walcowych zewn. z zastosowaniem posuwu wzdłużnego fw, *obr. pow. czołowych z zast. posuwu poprzecznego fp, *obr. pow. zewn. o złożonych kształtach z zast. narzędzi kształtowych, *obr. pow. stożkowych, *obr. gwintów, *obr. pow. walcowych wewn. z zast. wierteł, rozwiertaków, itp…
… i stanowi ilościową stronę procesu .
Para robocza to narzędzie i przedmiot obrabiany, wraz z obrabiarką tworzą one podst. człony układu roboczego obrabiarki OPN
KSZTAŁTOW. POW. W celu zaistnienia procesu kształtowania pow. są niezbędne ruchy narzędzia względem przedmiotu. Liczba i rodzaj ruchów potrzebnych do ukształtowania powierzchni zależą od rodzaju narzędzia i kształtu pow.. Pow. określa się za pomocą…
… spełnia jednocześnie rolę skrzynki posuwów roboczych i gwintowych (możliwe jest wykonanie 4 podst. rodzajów gwintów).
c)T.k. wielonożowe przystosowane do jednoczesnej obr. wieloma nożami w cyklu automatycznym. Znajdują zast. w prod. wielkoseryjnej i masowej do obr. wałków stopniowanych., mają dwa suporty: wzdłużny i poprzeczny, cykl pracy jest sterowany za pomocą krzywek i zderzaków.
d)T.k. kopiarki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz