Mechanika ekonomii rolniczej

Maszyny - wykład

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Mechanika ekonomii rolniczej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1449

aI DEF. I PODZIAŁ M. Maszyna-urządzenie mające mechanizm lub zespół mech. we wspólnym korpusie, służące do przetwarzania energii lub wykonywania pracy mech. Cechą char. maszyny jest ruch jej zespołów roboczych wskutek działania sił. Maszyny pobierającą en. mech. w celu wykonania pracy to maszyny ro...

Rodzaje maszyn i ich funkcjonowanie - wykład

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Mechanika ekonomii rolniczej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

19. Przezn. i podział wiertarek . Wiertarki są przeznaczone do obróbki otworów z zast. narzędzi wykonujących obrotowy ruch główny i prostoliniowy ruch posuwowy. Wielk. char. jest max średnica wiercenia d z użyciem wiertła krętego ze stali szy...