Przekrój geologiczny - strona 25

Zginanie ze ścinaniem belek

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1365

• JeĞli dodatkowo w przekroju działa moment skrĊcający i przy VEd0,5Vpl,T,Rd, to stosuje siĊ wzór...

Ścinanie belek

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

plastyczna Vpl,Rd okreĞlona jest wzorem: gdzie: Vc,Rd – obliczeniowa noĞnoĞü przekroju przy Ğcinaniu...

Opis techniczny - projekt odcinka drogi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Michał Witkowski
 • Budownictwo i inżynieria
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6909

poprzecznych. Przy dobrze przekroju poprzecznego skorzystano z wzorca V-1/2b JEZDNIA odcinki proste- przekrój...

żebra poprzeczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Grzegorz Rządkowski
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4333

żebra a=4mm - grubość spoiny łączącej pas blachownicy ze środnikiem Przekrój klasy 3 Stateczność żebra...