Rodzaje przepływów powietrza depresja naturalna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje przepływów powietrza depresja naturalna - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Sprawozdanie z przedmiotu
Wentylacja i pożary
Ćwiczenie 4:
Rodzaje przepływów powietrza
Depresja naturalna
Prowadzący:
Wykonali:
1. Cel ćwiczenia laboratoryjnego Celem ćwiczenia laboratoryjnego nr 2 jest:
wyznaczenie strumienia objętości i strumienia masy powietrza w wyrobisku korytarzowym,
wyznaczenie strumienia objętości i strumienia masy powietrza w rurociągu,
cechowanie anemometru. 2. Wstęp teoretyczny
Pomiar strumienia objętości powietrza lub strumienia masy jest pomiarem złożonym. Strumień objętości powietrza w wyrobisku korytarzowym wyznaczamy znając wymiary geometryczne rozpatrywanego wyrobiska (pole przekroju poprzecznego) oraz średnią prędkość przepływającego strumienia powietrza. Znając dodatkowo gęstość przepływających gazów możemy wyznaczyć strumień masy powietrza w wyrobisku korytarzowym. Do pomiaru prędkości przepływu powietrza w wyrobiskach korytarzowych służą przyrządy zwane anemometrami. Anemometry są urządzeniami mechanicznymi i dzielą się na:
obrotowe (rotacyjne),
wychyleniowe.
Na ćwiczeniach korzystaliśmy wyłącznie z anemometrów obrotowych (rotacyjnych), skrzydełkowych, ponieważ jest to grupa urządzeń powszechnie stosowanych w wentylacji kopalń. Zasadniczym elementem tych przyrządów jest wirnik z płaskimi łopatkami zwanymi skrzydełkami. Anemometry mechaniczne wyposażone są w element do pomiaru prędkości kątowej, zwany tachometrem. Miarą prędkości przepływu gazu jest liczba obrotów wirnika w jednostce czasu.
Do określania prędkości średniej w przekroju wyrobiska, w przypadku przepływu ustalonego, najczęściej stosuje się metody:
trawersu ciągłego - do pomiarów używa się anemometrów z mechanizmem zegarowym, uruchamiającym i zatrzymującym licznik, czas ten jest stały i wynosi na ogół 60 sekund; w tym czasie należy wykonać pomiar prędkości wodząc (trawersując) anemometrem po przekroju wg jednej z metod (równoległa, zygzakowata, równoległa uproszczona, trawersu punktowego - przekrój wyrobiska dzieli się za pomocą sznurka lub drutu na n powierzchni cząstkowych o jednostkowych polach; w środku każdej powierzchni jednostkowej mierzy się prędkości

(…)

… suchej i wilgotnej powietrza w warunkach kopalnianych wykorzystujemy psychrometr Assmanna. W psychroaspiratorze Assmanna umieszczone są dwa termometry, jeden służy do pomiaru temperatury suchej a drugi do temperatury mokrej. Na podstawie zmierzonej różnicy obu tych temperatur i zmierzonego ciśnienia barometrycznego można obliczyć:
prężność pary wodnej ,
gęstość powietrza wilgotnego .
Pomiaru ciśnienia…
… powietrza w wyrobisku, , - pole przekroju poprzecznego wyrobiska, .
4. Strumień objętości powietrza sprowadzony do warunków normalnych
(2.5.)
gdzie:
- strumień objętości powietrza w warunkach normalnych, ,
- gęstość powietrza kopalnianego, ,
- gęstość powietrza w warunkach normalnych, ,
,
- strumień objętości powietrza, .
5. Strumień masy powietrza
(2.6.)
gdzie: - strumień masy powietrza, .
6. Liczba
…, ,
- przyśpieszenie ziemskie, .
(2.2a)
gdzie:
- gęstość powietrza, ,
- prędkość maksymalna strumienia powietrza, 2. Gęstość powietrza kopalnianego
(2.3.)
gdzie: - gęstość powietrza kopalnianego, ,
- ciśnienie bezwzględne, statyczne powietrza, ,
- stała gazowa powietrza suchego, ,
,
- temperatura wirtualna powietrza, ,
Temperaturę wirtualną powietrza kopalnianego wyznacza się z zależności:
(2.3a)
gdzie: - stopień…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz