Wyznaczanie strumienia objętości i strumienia masy powietrza w wyrobisku korytarzowym - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie strumienia objętości i strumienia masy powietrza w wyrobisku korytarzowym - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII GÓRNICTWA I GEOLOGII
Wentylacja i Pożary II
Sprawozdanie nr 2
Wyznaczanie strumienia objętości i strumienia masy powietrza w wyrobisku korytarzowym i w rurociągu
Prowadzący: Wykonał:
Wrocław, 1. Wstęp teoretyczny
Powietrzem kopalnianym nazywamy roztwór gazów i par wypełniających podziemne wyrobiska górnicze. W wyrobiskach tych powietrze atmosferyczne podlega licznym zmianom, które zachodzą w wyniku oddziaływania czynników naturalnych( takich jak wydzielanie się gazów ze skał) oraz technologicznych (praca maszyn silnikami spalinowymi, roboty strzałowe itp.).
Podstawowymi parametrami charakteryzującymi przepływ powietrza w wyro­biskach kopalnianych są: prędkość przepływu w, gęstość ρ, ciśnienie p, tem­peratura T, , stężenia gazów zmieszanych z powietrzem Ci.
Strumień objętości powietrza przepływający przez wentylatory główne poszczególnych kopalń jest bardzo duży. W polskich kopalniach węgla na l t urobku przypada bowiem około 3000 m3 powietrza, a w kopalniach miedzi około 9000 m3. Zatem przez kopalnię węgla o wydobyciu dobowym 10 tys. t przepływa około 350 m3/s (30 mln m3 na dobę) powietrza.
Podane liczby i zakresy występowania niektórych wielkości w pewnym stopniu charakteryzują wymagania stawiane pomiaroznaw­stwu wentylacyj­nemu
Strumień objętości i strumień masy powietrza kopalnianego
Strumień objętości powietrza przepływający przez powierzchnię A (rys. 2.3.1) wyznacza się z zależności: gdzie wn = |w| cos α jest rzutem wektora prędkości na normalną n do powierz­chni A, przy czym wm oznacza prędkość średnią.
W przypadku wyrobiska powierzchnia A jest zwykle jego przekrojem poprzecznym o polu A.
Strumień masy powietrza (wydatek masowy) wynosi
Z punktu widzenia pomiarowego istotne jest wyznaczenie kierunku wek­tora prędkości w względem powierzchni przekroju A. W celu wyznaczenia strumienia objętości lub masy powietrza należy określić moduł wektora |w| oraz kąt α zawarty między wektorem normalnym n do powierzchni A a wektorem prędkości w. Strumień objętości powietrza sprowadzony do warunków normalnych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz