Opis techniczny - projekt odcinka drogi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 7672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis techniczny - projekt odcinka drogi - strona 1 Opis techniczny - projekt odcinka drogi - strona 2 Opis techniczny - projekt odcinka drogi - strona 3

Fragment notatki:...Tematem projektu jest odcinek drogi ogólnodostępnej klasy Z z punktu A do punktu B przy zadanym punkcie zwrotu trasy W i kącie zwrotu trasy 61 . Projektowany odcinek drogi składa się z odcinków prostych, łuku kołowego oraz krzywych przejściowych zastosowanych celu płynnego przejścia odcinka prostego w łuk kołowy. Jako odwodnienie zaprojektowano pochylenia podłużne i poprzeczne, trapezowe rowy biegnące obustronnie wzdłuż całej trasy oraz przepust położony w najniższym punkcie trasy. Celem odwodnienia jest odprowadzenie wód do znajdującego się w pobliżu zbiornika wodnego poprzez rów odprowadzający....


OPIS TECHNICZNY
Tematem projektu jest odcinek drogi ogólnodostępnej klasy Z z punktu A do punktu B przy zadanym punkcie zwrotu trasy W i kącie zwrotu trasy 61 . Projektowany odcinek drogi składa się z odcinków prostych, łuku kołowego oraz krzywych przejściowych zastosowanych celu płynnego przejścia odcinka prostego w łuk kołowy. Jako odwodnienie zaprojektowano pochylenia podłużne i poprzeczne, trapezowe rowy biegnące obustronnie wzdłuż całej trasy oraz przepust położony w najniższym punkcie trasy. Celem odwodnienia jest odprowadzenie wód do znajdującego się w pobliżu zbiornika wodnego poprzez rów odprowadzający.
Parametry projektowanego odcinka
Klasa drogi
Prędkość projektowa vp
Miarodajne godzinne natężenie ruchu
Prędkość miarodajna vm
Długość odcinka AW
Długość odcinka BW
Kąt zwrotu alfa
Najmniejszy zalecany promień łuku kołowego w planie Rmin zal
Najmniejszy zalecany promień łuku wklęsłego w przekroju podłużnym rmin zal
Dopuszczalne minimalne pochylenie niwelety imin
Dopuszczanie maksymalne pochylenie niwelety imax
Parametry zaprojektowanych elementów:
a). Projekt drogi w panie sytuacyjnym
Oś projektowanego odcinka w planie składa się z następujących elementów:
Długość odcinka
[m]
Kilometraż
Rzędne niwelety
[m n. p. m]
Odcinek prosty
Od punktu PPOD 0/0+0.00m do punktu PKP 0/0+
PROD:
PKP:
Krzywa przejściowa ( klotoida o parametrze A=230m L =
Od punktu PKP 0/0+ m do punktu KKP 0/1+ m
PKP:
KKP:
Łuk kołowy o promieniu R=400m
Od punktu KKP 0/1+ m do punktu KKP' 0,4+
KKP:
KKP':
Środek łuku kołowego
0/2+ m
ŚŁK:
Krzywa przejściowa (klotoida o parametrze A=230m
L =
Od punktu KKP' 0/4+ m do punktu PKP' 0/5 + m
KKP':
PKP:
Odcinek prosty
Od punktu PKP' 0/5+ m do punktu KPOD 0/8+ m
PKP':
KPOD:
Długość osi projektowanej drogi w planie jest równy sumie długości wymienionych odcinków i wynosi:
b). Projekt drogi w przekroju podłużnym.
Przebieg drogi w przekroju został dostosowany do ukształtowania terenu w celu zminimalizowania robót ziemnych. Zastosowano odcinki o stałym pochyleniu oraz łuk wklęsły.
Projektowany odcinek w przekroju podłużnym składa się z następujących elementów:
odcinek o stałym pochyleniu:
Długość odcinka
Spadek niwelety


(…)


niweleta
początkowy
środkowy
końcowy
odcinek o stałym pochyleniu:
Długość odcinka
Spadek niwelety
kilometraż
Rzędne punktów [m n. p. m]
teren
niweleta
początkowy
końcowy
c). Projekt drogi w przekrojach poprzecznych.
Przy dobrze przekroju poprzecznego skorzystano z wzorca V-1/2b
JEZDNIA
odcinki proste- przekrój jezdni daszkowy ze spadkiem
krzywe przejściowe - zmiana profilu jezdni
łuk kołowy- jednostronne pochylenie jezdni ze spadkiem POBOCZA
gruntowe o szerokości na odcinkach prostych pochylenie
na łuku kołowym pochylenie wynosi:
po stronie wewnętrznej łuku
po stronie zewnętrznej łuku na szerokości m od strony jezdni , a na pozostałej części pobocza ( m) w kierunku od jezdni
SKARPY
pochylenie
ODWODNIENIE DROGI
pochylenie poprzeczne i podłużne jezdni ze spadkami omówionymi powyżej rowy o przekroju trapezowym, nachylenia skarp , szerokości dna minimalnej głębokości m na całej długości trasy
przepust żelbetonowy prefabrykowani o średnicy wewnętrznej m, osi prostopadłej do osi drogi, ze spadkiem w kierunku zgodnym ze spadkiem terenu w najwyżej położonym punkcie trasy (0/3+ , rzędna niwelety m n. p. m)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( trzeba dopisać bo nie wiedziałam która mamy
kategoria ruchu KR2
warstwy:
warstwa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz