Projekt drogi - przykład z opisami normami i wzorami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2814
Wyświetleń: 7504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt drogi - przykład z opisami normami i wzorami - strona 1 Projekt drogi - przykład z opisami normami i wzorami - strona 2 Projekt drogi - przykład z opisami normami i wzorami - strona 3

Fragment notatki:Klotoida – jest to krzywa przejściowa pomiędzy prostą, a łukiem o proporcjonalnej do łuku długości dzięki czemu znalazła zastosowanie przy projektowaniu dróg i linii kolejowych. Pojazd poruszający się po klotoidzie ze stałą prędkością liniową ma jednostajne przyspieszenie kątowe i jednostajnie rosnącą siłę odśrodkową.

§ 18. 1. Zmiana pochylenia poprzecznego jezdni powinna być wykonana na krzywej przejściowej, prostej przejściowej, jeżeli krzywa przejściowa nie jest wymagana, lub na łuku kołowym o większym promieniu, jeżeli jest to krzywa koszowa.
2. Usytuowanie osi obrotu jezdni powinno być tak dobrane, aby zapewnić sprawny odpływ wody oraz płynny przebieg krawędzi jezdni, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1.
3. Zmiana pochylenia poprzecznego jezdni drogi powinna być tak prowadzona, aby dodatkowe pochylenia podłużne krawędzi jezdni nie przekraczały wartości określonych w tabeli:

POŁĄCZENIA PROSTYCH ŁUKIEM I KLOTOIDĄ
Przykład - Obliczanie połączenia dwóch prostych łukiem kołowym
Obliczanie połączenia łukiem polega na podaniu pikietażu punktów charakterystycznych:
PO, PŁ, ŚŁ, KŁ, KO
Pikietaż - odległość punktów od początku drogi w tym wypadku w rzucie (bez uwzględnienia pochylenia niwelety)
Dane do przykładowego zadania:
R=125m, γ = 60o=1,0472 rad,
Pikietaż początku opracowania: km 23 + 238,27 Długość odcinka = 2323,17 m
Długość odcinka B= 1789,43 m
OBLICZENIA 1. Pikietaż wierzchołka łuku: 2. Pikietaż końca opracowania „po łamanej”:
3. Długość stycznej: 4. Obniżenie łuku (odległość od WŁ do ŚŁ): 5. Długość łuku: 6. Skrócenie trasy: Pikietaż punktów charakterystycznych:
Krzywa przejściowa określanie parametru A
PKP - początek krzywej przejściowej KKP - koniec krzywej przejściowej Klotoida - jest to krzywa przejściowa pomiędzy prostą, a łukiem o proporcjonalnej do łuku długości dzięki czemu znalazła zastosowanie przy projektowaniu dróg i linii kolejowych. Pojazd poruszający się po klotoidzie ze stałą prędkością liniową ma jednostajne przyspieszenie kątowe i jednostajnie rosnącą siłę odśrodkową.
Wzór parametru klotoidy: gdzie:
R - promień na końcu odcinka klotoidy L - długość odcinka klotoidy A - parametr klotoidy (jeżeli wartość parametru jest duża klotoida jest łagodna, jeżeli natomiast A=1 to wynikiem graficznym jest punkt)
z przekształceń: - kąt zwrotu na klotoidzie; Warunki doboru parametru A (wybrane):
Warunek dynamiczny. Przyrost przyspieszenia odśrodkowego k działający na samochód poruszający się z prędkością projektową nie może być mniejszy niż §22.1
Vp - prędkość projektowa
k - przyrost przyspieszenia dośrodkowego § 22. 1. Dwa odcinki drogi, które mają stałe i o różnej wartości krzywizny w planie, powinny być połączone krzywą przejściową, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Krzywa przejściowa powinna być wykonana tak, aby:
1) przyrost przyspieszenia dośrodkowego działającego na pojazd poruszający się z prędkością projektową nie był większy niż określony w tabeli:
Prędkość projektowa (km/h)
120-100
80
70
60
50
40 Przyrost przyspieszenia dośrodkowego (m/s3)
0,3
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
2) kąt zwrotu trasy na długości krzywej przejściowej mieścił się w przedziale 3°-30°, z zastrzeżeniem ust. 2,

(…)

… niż §18.3
ip - pochylenie na prostej (daszkowe - 2%)
io - pochylenie na łuku zależne od prędkości projektowej (miarodajnej)
B - szerokość całej jezdni (2 pasy ruchu)
- zmiana pochylenia poprzecznego jezdni drogi wg § 18.
§ 15. 1. Szerokość pasa ruchu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6 i § 16, określa tabela:
Usytuowanie drogi
Szerokość pasa ruchu (m) na drodze klasy A
S
GP
G
Z
L
D poza terenem zabudowy
3,751…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz