Projektowanie dróg samochodowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4018
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie dróg samochodowych - omówienie - strona 1 Projektowanie dróg samochodowych - omówienie - strona 2 Projektowanie dróg samochodowych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

  1  „Projektowanie dróg samochodowych”  Semestr V : wykłady 45 godz.  Semestr.VI : Ćwiczenia projektowe 30 godz.  Prof.dr hab.inż. Marian Tracz, Dr hab.inz. Stanislaw Gaca prof. PK    Program wykładów: Projektowanie dróg. Rys historyczny. Klasyfikacje dróg i ulic, funkcje i kryteria  klasyfikacji; dostępność, prędkość projektowa i miarodajna. Wskaźniki charakteryzujące sieć drogową.  Mechanika ruchu; opory ruchu, równania ruchu, akwaplanacja, przyczepność i droga hamowania.  Trasa i niweleta drogi, kryteria i zasady projektowania. Podstawowe kryteria w projektowaniu:  ekonomiczne; przepustowość i warunki ruchu; odwodnienie, widoczność, mechanika ruchu,  psychofizyczne. Projektowanie elementów trasy (proste, łuki kołowe, krzywe przejściowe) i pionowych.  Zależności geometryczne elementów trasy oraz trasy i niwelety; koordynacja trasy i niwelety drogi,  jednorodność drogi. Przekrój poprzeczny i jego elementy składowe; jezdnie, pasy ruchu, skrajnia, pas  drogowy i inne. Rampa drogowa i poszerzenie. Skrzyżowania i węzły drogowe. Powiązanie procesu  inwestycyjnego i  ocen oddziaływania dróg na środowisko.  Odwodnienie  dróg;  powierzchniowe  i  wgłębne.  Elementy  odwadniające  i  ich  zdolności  przepustowe.  Zasady  wymiarowania.  Odprowadzenie  wód  z  rowów  i  ścieków  i  urządzenia  ochrony  środowiska.  Umocnienie  rowów,  rowy  stokowe  i  odprowadzające.  Przepusty  drogowe  i  obliczanie  świateł  przepustu. Odwodnienie wgłębne torowiska ziemnego. Wysadziny i przełomy.   …………………….    Literatura:    Gaca St., Suchorzewski W., Tracz M .:  Inżynieria ruchu drogowego – teoria i praktyka ,  WKiŁ,  W-wa 2008 r.     Krystek R. i inni:  Węzły drogowe i autostradowe .  Warszawa, WKŁ 1998, 2006.         Buszma E.  Nowoczesne projektowanie dróg,  WKŁ, W-wa1966 r.    Stypułkowski B.:  Drogi kołowe i węzły drogowe , WKiŁ W-wa, 1979 r.    Stypułkowski  B.  z  zespołem:   Zagadnienia  utrzymania  i  modernizacji  dróg  i  ulic.   W-wa,  WKŁ  1995.    Edel R. Odwodnienie dróg. WKŁ W-wa 2000  Wytyczne  projektowania  skrzyżowań  drogowych  (autorzy:  Tracz  M.,  J.Chodur  i  S.Gaca),  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Publicznych  (GDDP),  Część  I:  Skrzyżowania  zwykłe  i  skanalizowane,  cześć  II:  Ronda,  Warszawa  2001.   Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r.  w sprawie  warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430.  Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Generalna  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz