Drogi wodne i porty

Tor podejściowy, zewnętrzny jednokierunkowy, dwukierunkowy

  • Politechnika Gdańska
  • dr inż. Remigiusz Duszyński
  • Drogi wodne i porty
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2751

Przedmiot prowadzony jest na Politechnice Gdańskiej. Prowadzi go dr inż. Remigiusz Duszyński. Notatka zawiera trzy pliki: dane i obliczenia dotyczące toru podejściowego oraz rysunki toru zewnętrznego jednokierunkowego i toru zewnętrznego dwukierunkowego sporządzone za pomocą programu Autodesk i wyd...

Projektowanie dróg samochodowych - omówienie

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Drogi wodne i porty
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3185

  1  „Projektowanie dróg samochodowych”  Semestr V : wykłady 45 godz.  Semestr.VI : Ćwiczenia projektowe 30 godz.  Prof.dr hab.inż. Marian Tracz, Dr hab.inz. Stanislaw Gaca prof. PK    Program wykładów: Projektowanie dróg. Rys historyczny. Klasyfikacje dróg i ulic, funkcje i kryteria  klasyfikacji;...

Skrzyżowania i ronda - omówienie

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Drogi wodne i porty
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2058

1    Skrzyżowania i węzły - III rok  Program  A. SKRZYŻOWANIA  1.  Klasyfikacja skrzyżowao pod względem: .  Elementy skrzyżowania. Dane do  projektowania; natężenie, prędkośd, miarodajny pojazd i inne.    2.  Ogólne wymagania dotyczące wyboru, projektowania i eksploatacji skrzyżowao :  (a)  Bezpiec...