Skrzyżowania i ronda - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrzyżowania i  ronda - omówienie - strona 1 Skrzyżowania i  ronda - omówienie - strona 2 Skrzyżowania i  ronda - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1    Skrzyżowania i węzły - III rok  Program  A. SKRZYŻOWANIA  1.  Klasyfikacja skrzyżowao pod względem: .  Elementy skrzyżowania. Dane do  projektowania; natężenie, prędkośd, miarodajny pojazd i inne.    2.  Ogólne wymagania dotyczące wyboru, projektowania i eksploatacji skrzyżowao :  (a)  Bezpieczeostwo  ruchu  (brd);  (b)  Sprawnośd  (przepustowośd,  straty  czasu,  zatrzymania  i  inne mierniki); (c) ekonomiczne (koszty inwestycyjne, koszty ruchu, utrzymania); (d)  wpływy  na  środowisko  (hałas,  zanieczyszczenie  powietrza,  drgania);  (e)  spełnienie  wymogów  niechronionych użytkowników (piesi, rowerzyści, niepełnosprawni)      3.  Kryteria Brd w projektowaniu skrzyżowao : dostrzegalnośd, czytelnośd, kolizyjnośd,  widocznośd, przejezdnośd     4.  Lokalizacja skrzyżowania  (dobra, zła),  kąt skrzyżowania, skrzyżowania wielowlotowe i  redukcja l. wlotów.,  kształtowanie wysokościowe  wlotów na drodze z pierwszeostwem  przejazdu i podporządkowanej .    5.  . Kanalizacja ruchu i jej zasady. Wyspy kanalizujące  dzielące podłużne i trójkątne   i ich  funkcje, kształtowanie wlotów skrzyżowao skanalizowanych    6. Skrzyżowanie z wyspą centralną i jego projektowanie.   7. Ronda:  ronda mini,  ronda małe , duże jedno- i dwupasowe.   Zasady projektowania małych  rond jednopasowych . Dlaczego są bezpieczne     8 . Przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, przystanki kom. miejskiej    9.  Ogólne kryteria wyboru i przesłanki stosowania       B. WĘZŁY  10. Węzeł i jego elementy, klasyfikacja węzłów, przejazdy. Węzły typu WC  11. Najczęściej stosowane węzły typu WA (trąbka, koniczyna) i WB (karo, półkoniczyna)  12. Łącznice węzłów  13. Projektowanie strefy włączania i wyłączania        2      A. Skrzyżowania   Literatura:   a)  „Wytyczne projektowania skrzyżowao ” Warszawa 2001  Wytyczne jako zasady techniczne w zakresie projektowania skrzyżowao drogowych zostały  wprowadzone z dniem 1.08.2001 r. Zarządzeniem Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad  z dnia 12.06.2001.  Zostały opracowane przez Zespół z Katedry Budowy Dróg i Inżynierii  Ruchu Politechniki Krakowskiej       b)  Inżynieria ruchu podręcznik, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności W-wa 2008    Klasyfikacja skrzyżowao  Pod względem liczby wlotów:    trzywlotowe     czterowlotowe     wielowylotowe (tylko skrzyżowania z ruchem okrężnym, ronda)    Pod względem kąta krzyżowania, włączania:    –  trzywlotowe: włączenie typu  T , rozwidlenie typu  Y ,  –  czterowlotowe:  proste typu ┼,  skośne typu  X ( nożyczki),  –   o przesuniętych wlotach (w prawo albo w lewo), zamiast 1 skrzyżowanie o 4 wlotach 

(…)

… miarodajnego. Oznakowanie poziome, zgodne z organizacją ruchu na wlotach
pomaga w wyborze optymalnych torów jazdy,
 oddzielenie pasów ruchu jest wyraźnie wyznaczone oznakowaniem poziomym (nie dotyczy
jezdni ronda dwupasowego),
 krawędzie wysp i krawędzie jezdni dostosowane są do geometrii toru jazdy pojazdu
miarodajnego (szerokośd toru i tzw. zwis przedni),
 powierzchnie azylu dla pieszych i rowerzystów…
… na drodze głównej.
30
PODSTAWOWE ELEMENTY PROJEKTOWANIA
SKRZYŻOWAO
Elementami sytuacyjnego rozwiązania skrzyżowania podlegającymi projektowaniu są:
 osie dróg i kąt ich przecięcia; w tym naprowadzenie wlotów podporządkowanych,
 wloty i ich poszerzenia, skosy załamania krawędzi jezdni i wyokrąglenia załamao,
 pasy ruchu; szerokości pasów ruchu na wprost i dla relacji skrętnych; w tym korytarze ruchu
ograniczone krawężnikami,
 dodatkowe pasy ruchu; odcinki zmiany pasa ruchu, zwalniania i akumulacji,
 łuki korytarzy relacji skrętnych,
 wyspy dzielące i inne wyspy kanalizujące; kształt i wymiary z uwzględnieniem potrzeb
pieszych oraz rowerzystów,
 wyspa środkowa w przypadku ronda lub skrzyżowania z wyspą centralną; jej średnica,
jezdnia wokół wyspy środkowej ronda (jej szerokośd) lub skrzyżowania…
… również w osiedlach miejskich i w strefie śródmieścia przy umiarkowanym ruchu pieszym,
Duże rondo jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym o średnicy zewnętrznej krawędzi jezdni większej
od 65 m z nieprzejezdna wyspą środkową. Duże rondo może mied więcej niż cztery wloty i jezdnię
wokół wyspy środkowej o dwóch pasach ruchu. Przy bardzo dużej średnicy ronda, na odcinkach
jezdni na rondzie między sąsiednimi wlotami…
….
P2 - Dwupasowa łącznica jednokierunkowa powinna mieć:
jezdnię wraz z opaskami o szerokości nie mniejszej niż 8,0 m,
obustronne gruntowe pobocza, każde o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m.
P3 - Dwupasowa łącznica jednokierunkowa z pasem awaryjnym powinna mieć:
jezdnię wraz z opaską z lewej strony razem o szerokości nie mniejszej niż 7,5 m,
pas awaryjny o szerokości 2,0 m po prawej stronie jezdni…
… koszty
wypadków drogowych.
3. Likwidacja przeciążenia; niewystarczająca przepustowośd skrzyżowania dwóch dróg o dużym
natężeniu ruchu powoduje duże straty czasu oraz wzrost kosztów ruchu. Zatłoczenie wywoływane
jest zmiennością natężenia ruchu w czasie, połączoną często ze zmiennością w czasie struktury
rodzajowej potoku.
4. Topografia; usytuowanie wysokościowe dwóch krzyżujących się dróg często bywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz