Przekrój geologiczny przez dolinę rzeczną

Rodzaje transportu rzecznego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

i tam właśnie jest największa głębokość prędkość i siła erozyjna. Przekrój poprzeczny „V” E. wsteczna powoduje się cofanie...

Transport rzeczny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

i tam właśnie jest największa głębokość, prędkość i siła erozyjna. Przekrój poprzeczny - „V''. Erozja wsteczna powoduje...

Geomofrologia fluwialna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

GEOMORFOLGIA FLUWIALNA II Doliny rzeczne Szersze pole, poza koryto. Większe formy terenu. Dno...

Cieki naturalne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Krzemińska
 • Hydrologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2037

Elementy doliny rzecznej: Podstawowymi elementami doliny jest dno i zbocze. W dnie doliny wyróżniamy...

Działalność geologiczna rzek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1358

wcina się głębiej w dno doliny, a resztki dawnego dna tworzą terasy rzeczne (erozyjne). Szybkość erozji...

Akumulacja rzeczna - Tarasy rzeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2030

i osadzane przez rzekę w dolinie rzecznej. Aluwia gromadzą się najintensywniej w miejscach, gdzie następuje...