Przedmiot poznania - strona 28

Podstawy zarządzania - Przywództwo

 • Politechnika Śląska
 • dr Jacek Bendkowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3031

uzasadnionych twierdzeń i hipotez, wiedzę na temat obiektów stanowiących przedmiot poznania naukowego, aspekt...

Współczesne kierunki pedagogiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 7217

W dalszej części notatki można spotkać się z takimi pojęciami jak: rewolucja naukowa, rozwój pedagogiki naukowej, rzeczywistość społeczna, model racjonalny wyodrębniania się nauki szczegółowej, pedagogika naukowa, wychowanie. Następnie opisano w dokumencie rozwój pedagogiki współczesnej. Kolejny ...

Podstawowe zagadnienia z filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3500

się ona na tym,że to nie myśl dopasowuje się do przedmiotu poznania tylko przedmioty te są kształtowane przez aprioryczne...

Nauki o Komikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1687

znaku Peirce’a    Realizm naiwny [bezpośredni] oraz prezentacjonizm [Husserl] przedmiot poznania dany...

Filozofia - pedagogika

 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Baniak
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2716

: Bóg jest najwyższym bytem Bóg jest najważniejszym przedmiotem poznania Bóg jest najwyższym dobrem...

Zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

przedmiot rzeczywisty czyli oryginał. Związek logiczny oryginału z zastępczym przedmiotem poznania...