Profanum - strona 7

Proza polska wczesnego renesansu

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2156

sakralną i mądrością profana. Marchołt jest jak gdyby sobowtórem komicznym Salomona. Dzisiaj rzecz wygląda...

Liryka starożytna

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1869

spoglądającego na ludy, które dowiedzą się o istnieniu poety Księga trzecia: „Odi profanum vulgus” - poeta...

Historia socjologii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Jadwiga Sobol
  • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

doświadczenia: ponad sferą profanum konstytuuje się sfera sacrum, w której obliczu jednostka odczuwa szacunek...