Historia myśli pedagogicznej - Karol Marks

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli pedagogicznej - Karol Marks - strona 1 Historia myśli pedagogicznej - Karol Marks - strona 2 Historia myśli pedagogicznej - Karol Marks - strona 3

Fragment notatki:


Karol Marks Karol Marks (1818-1883)
Alienacja - wyobcowanie
A ) pierwszy okres myśli Marksa, młody Marks
źródło filozofii, światopogląd
model rzeczywistości, koncepcja człowieka i pracy jako kluczowej działalności ludzkiej charakter działania społecznego
teorie alienacji
materializm i jego funkcje
B ) późny Marks materializm dialektyczny i historyczny, prymat czynnika ekonomicznego w życiu społecznym formacje społeczne
klasy, struktura klas
stosunek Marksa do instytucji państwa
czym jest świadomość społeczna
rozwój społeczeństwa
historycyzm jako metoda badania rzeczywistości społecznej
Marks a socjologia XIX wieczna
Ad. A)
M. Fuko trzy szkoły podejrzeń : Nietsche - ogłosił śmierć Boga
Freud - psychoanaliza
Marks - przewartościuje myślenie o rzeczywistości społecznej , XIX wiek Działanie społeczne - rozumiane jako twórczość, pojęcie aliero , klasowość społeczna, świadomość klasowa, świadomość fałszywa, materializm, społeczne formacje
Marks wymyśla słowo socjalizm 1838 rok, Blanqui wprowadza go do nauk humanistycznych w 1839 roku studiuje prawo, przyrodoznawstwo w 1842 roku redaktor gazety, 1844 wydawca „rękopisów ekonomiczno - filozoficznych”, „święta rodzina”
w 1852 publikuje w jednej z największych publikacji „ przyczynek do krytyki Heglowskich zasad prawa” stwierdza że istota ludzka - byt najwyższy należy zlikwidować wszelakie warunki w których człowiek jest istotą zniewoloną i porzuconą (humanizm Marksa związany z filozofią Hegla i z Feuerbach; Marks był krytykiem religii, każdy marksizm związany zawsze z ateizmem)
czterej duchowi mistrzowie Marksa :
Epikur ( materializm)
J. Roussou (przejmuje egalitarną demokrację) - idea dobrowolnego z szerzenia się ludu, opartego na bezpiecznym uczestnictwie obywateli i podejmowaniu decyzji
A. Smith (przejął od niego myśl, że fundamentem własności jest praca)
Hegel, wprowadza do filozofii idealizm dialektyczny i historycyzm ; dialektyka - Hegel mówi że historia kieruje „duch historii”, ale nie jest on w stanie wyznaczyć jego kierunku . Muszą zaistnieć dwa czynniki : teza i antyteza Teza - to absolut ujęty jako rozum (logos)
Antyteza - natura, określana czasem mianem uniwersalności i nieokreśloności Jeśli pojawią się razem to pojawia się synteza (dzieje, duch dziejów, rozwój) - duch subiektywny (człowiek rozdwojony); duch obiektywny (dzieje narodu); duch absolutny


(…)

… ze społeczeństwa; człowiek jest częścią przyrody przez naszą cielesność.
Koncepcja alienacji - kluczowa dla zrozumienia teorii Marksa; koncepcję alienacji można odnaleźć u Platona - ollosis - ciało ludzkie wyzbywa się duszy w drodze ekstazy, pozwala się nam połączyć z Bogiem
U św. Augustyna - teoria kenosis czerpie z listu św. Pawła, upodlenie boskości w ciele człowieka; wyzbycie się przez Boga cech boskich Hegel…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz