Doktryny- zagadnienie Karol Marks

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny- zagadnienie Karol Marks - strona 1 Doktryny- zagadnienie Karol Marks - strona 2 Doktryny- zagadnienie Karol Marks - strona 3

Fragment notatki:

31. KAROL MARKS
Człowiek posiada zmienną i uwarunkowaną historycznie naturę, główny wpływ na nią ma praca; gdy jest niehumanitarna, człowiek się alienuje, staje się zależny od pracy i jej produktów; byt społeczny kształtuje świadomość ludzi, warunki ekonomiczne to podstawa, zaś prawo, filozofia, ideologia i religia są nadbudową, elementem wtórnym; wyróżnia etapy rozwoju stosunków ekonomicznych: wspólnota pierwotna, niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm i socjalizm; wytwarzają różną nadbudowę mającą na celu ochronę interesów klasy panującej; podział na klasę posiadającą i nie posiadającą automatycznie wytwarza konflikt, dialektycznie napędzający rozwój ludzkości; dotychczas zmiany środków produkcji wyprzedzały świadomość: rewolucja socjalistyczna to wyjście świadomości przed zmiany i kierowanie nimi; w społeczeństwie porewolucyjnym państwo straci rację bytu (jako aparat ucisku klasowego), nastąpi jego obumarcie, okres przejściowy będzie stanowiła dyktatura proletariatu, który sam siebie zlikwiduje jako klasę, przejdzie ewolucyjnie jako republika parlamentarna do socjalizmu.
Marksizm - Marks i Engels
Marks & Engels - idea jest przeniesiona do głowy człow.; świat stanowi jedną całość; Materializm - metoda badania dialektyczna (anty metafizyczna); filozofia poza objaśnianiem świata powinna go zmieniać; świat jest w ciągłym ruchu; powszechny związek; Pr. rozwoju - przechodzenie zmian ilościowych w jakościowe, z jakościowych w ilościowe; walka przeciwieństw - treść rozwoju; pierwotność materii, wtórność świadomości; pr. świata w całości poznawalne; nie potrzeba żadnego ducha świata; Materializm Historyczny - społ. jest takie jeki sposób produkcji; zmiana produkcji w zmianie w siłach wytwórczych, co powoduje zmianę narzędzi pracy, rozwój sił wytwórczych powoduje zmianę w stosunkach produkcji; Ekonomiczne podłoże rewolucji społ. - konflikt między starymi stosunkami produkcji i nowymi sii wytwórczymi; świadomość ludzi zmienia się wraz z ze zmianą ustroju ekonom. i formami produkcji; 3 sfery życia społ.: baza, nadbudowa, świadomość społ.; walka klas prowadzi do dyktatury proletariatu, jako przejście do zniesienia klas; walka klas - siła napędowa społ.; Państwo i Prawo - instrument panowania jednych klas nad innymi; cechą p. opartego na wyzysku jest istnienie wł. pub. Pr. bez aparatu przymusu jest niczym; odzwierciedla wolę rządzącej klasy; Rewolucja - o władzę, bo nikt nie ustąpi dobrowolnie; każda walka klas prowadzi do rewolucji; rola jednostki - prowadzenie mas, ale bez kultu jednostki;
Koncepcja rozwoju społecznego Źródeł kształtowania się idei społecznych, poglądów prawnych, teorii politycznych oraz instytucji należy szukać w materialnych warunkach życia społeczeństwa. Czynnikiem decydującym o strukturze i rozwoju społeczeństwa jest sposób produkcji dóbr materialnych. Produkcja społeczna stale ulega zmianom. Jej rozwój stanowi podstawę rozwoju społeczeństwa i musi prowadzić do zmiany całego ustroju społecznego. Zmiana produkcji rozpoczyna się od zmian w siłach wytwórczych. Zmiana zaś tych sił rozpoczyna się od zmiany narzędzi pracy. Rozwój sił wytwórczych wywołuje zmiany w stosunkach produkcji. Nowe stosunki produkcji są główną i decydującą dźwignią rozwoju sił wytwórczych. Konflikt między nowymi siłami wytwórczymi a przestarzałymi stosunkami produkcji stanowi ekonomiczne podłoże rewolucji społecznych. Prawo rozwoju sił wytwórczych i stosunków produkcji to klucz otwierający możliwości zrozumienia całej mechaniki rozwoju społecznego. Naczelnym zadaniem nauki o społeczeństwie jest badanie rządzących nim praw ekonomicznych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz