Produkty gotowe - strona 31

Rachunkowość - Budżetowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3521

- Produkty 600 Produkty gotowe i półfabrykaty Konto te może wystąpić w gospodarstwach pomocniczych 640...

Rachunkowość Finansowa - materiały

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • mgr Zofia Wydymus
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 2247
Wyświetleń: 17171

wyrobów. Za przedmiot kalkulacji przyjmuje się najczęściej jednostkę produktu gotowego...

Podstawowe zagadnienia ekonomiczne

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • dr hab. Andrzej Porębski
  • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3318

muszą funkcjonować wszystkie rynki (makroekonomia): produktów gotowych i usług, siły roboczej, ziemi...

Sprawozdawczość finansowa banków

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4522

międzyokresowe B Aktywa obrotowe I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary II...