Podstawowe zagadnienia ekonomiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3430
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia ekonomiczne - strona 1 Podstawowe zagadnienia ekonomiczne - strona 2 Podstawowe zagadnienia ekonomiczne - strona 3

Fragment notatki:

Dobra komplementarne – wzrost/spadek ceny jednego dobra powodujewzrost/spadek zainteresowania zakupami dobra innego, np. wzrostceny benzyny a zakupy samochodów.

Wzrost ceny dobra substytucyjnego (lub spadek ceny dobra komplementarnego) zwiększa rozmiary zapotrzebowania na danedobro przy zmienionej cenie.

Dobra… … cen i dochodów,

5) indywidualnych preferencji konsumenta, gusty, (moda)

6) liczby konsumentów.

DOCHODY NABYWCÓW

Wzrost dochodu konsumenta zwiększa popyt na dane dobro, jeŜeli

jest to dobro normalne, ale zmniejsza popyt na dobro niŜszego rzędu.

CENY INNYCH DÓBR

Dobra substytucyjne (substytuty) – takie dobra, które klienci mogą nabywać zamiennie, np. różne środki transportu;

Dobra komplementarne – wzrost/spadek ceny jednego dobra powoduje wzrost/spadek zainteresowania zakupami dobra innego, np. wzrost ceny benzyny a zakupy samochodów.

Wzrost ceny dobra substytucyjnego (lub spadek ceny dobra komplementarnego) zwiększa rozmiary zapotrzebowania na dane dobro przy zmienionej cenie.

Dobra normalne (zwykłe) – dobra na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu (uwaga: paradoks Veblena !)

Dobra…… cen oraz ilości

kupionych i sprzedanych towarów, a przy tym nie ma tendencji do

zmiany tego stanu rzeczy.

[B. Oyrzanowski]

Cena równowagi rynkowej - cena zrównująca wielkość popytu z wielkością podaży. Jest to więc cena, przy której zrównane są wielkości zamierzonych zakupów z wielkością oferty towarowej.


rynek regulowany, nad którym władze sprawują kontrolę np.

poprzez… … normalne (zwykłe) – dobra na które popyt wzrasta wraz ze

wzrostem dochodu (uwaga: paradoks Veblena !)

Dobra niŜszego rzędu – dobra na które popyt maleje przy wzroście

dochodu (uwaga wyjątki: dobra Giffena ! )

GUSTY

Gusty (preferencje klientów) – preferencje co do zakupu danego produktu.

Gusty są kształtowane przez:

- wygodę,

- zwyczaje

- obowiązujący system wartości.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz