Produkt narodowy brutto - strona 10

Wprowadzenie do makroekonomii

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

) Produkt narodowy brutto (PNB) Produkt narodowy netto (PNN) - dochód narodowy DN Agregaty te mierzą ogólny...

Inflacja - wykład

  • Politechnika Śląska
  • dr Izabela Szupejko
  • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 805

brutto przypadającego na 1 mieszkańca PNB - produkt narodowy brutto PKB - produkt krajowy brutto PNN...

Makro- syllbus

  • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2520

takie oto pojęcia : produkt narodowy brutto (PNB ) , zatrudnienie , inflacja , bilans płatniczy . To one stanowią...

Mierniki działalności gospodarczej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Władysław Raczyński
  • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1211

. PNB - produkt narodowy brutto Jak już wcześniej zostało wspomniane PKB dotyczy rezultatów działalności...

Rachunek produktu narodowego

  • Politechnika Gdańska
  • dr Marianna Knap
  • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

przy użyciu swoich zasobów w określonym czasie. PNB – (Produkt Narodowy Brutto) jest miernikiem całkowitych...

Makroekonomia - definicje

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • mgr Marta Sordyl
  • Makroekonomia
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 3423

którego ludzie dokonują wymiany dóbr i usług MIARY POZIOMU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PNB (Produkt Narodowy Brutto...

Definicje - agregacja, strumienie

  • Pomorska Akademia Pedagogiczna
  • dr Małgorzata Plecka
  • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2121

narodowy brutto)- wartość wszystkich dóbr i usług końcowych wyprodukowanych w gospodarce, dzięki...