Produkt narodowy brutto - strona 10

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

) Produkt narodowy brutto (PNB) Produkt narodowy netto (PNN) - dochód narodowy DN Agregaty te mierzą ogólny...

Inflacja - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 805

brutto przypadającego na 1 mieszkańca PNB - produkt narodowy brutto PKB - produkt krajowy brutto PNN...

Makro- syllbus

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2520

takie oto pojęcia : produkt narodowy brutto (PNB ) , zatrudnienie , inflacja , bilans płatniczy . To one stanowią...

Mierniki działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1239

. PNB - produkt narodowy brutto Jak już wcześniej zostało wspomniane PKB dotyczy rezultatów działalności...

Rachunek produktu narodowego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

przy użyciu swoich zasobów w określonym czasie. PNB – (Produkt Narodowy Brutto) jest miernikiem całkowitych...

Makroekonomia - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marta Sordyl
 • Makroekonomia
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 3486

którego ludzie dokonują wymiany dóbr i usług MIARY POZIOMU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PNB (Produkt Narodowy Brutto...

Definicje - agregacja, strumienie

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna
 • dr Małgorzata Plecka
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2128

narodowy brutto)- wartość wszystkich dóbr i usług końcowych wyprodukowanych w gospodarce, dzięki...