Rachunek produktu narodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek produktu narodowego - strona 1 Rachunek produktu narodowego - strona 2 Rachunek produktu narodowego - strona 3

Fragment notatki:

IX. RACHUNEK PRODUKTU NARODOWEGO MODEL PRZEPŁYWU I DOCHODÓW W GOSPODARCE: Jest to model gospodarki zamkniętej, w której nie występuje państwo i nie ma transakcji z zagranicą.  Służy on do mierzenia skali działalności gospodarczej. • Gospodarstwa domowe dysponują czynnikami produkcji, które są niezbędne w procesie  wytwarzania dóbr i usług. Te zasoby poprzez rynek czynników produkcji trafiają do  przedsiębiorstw, które wytwarzają z nich dobra i usługi, a te przez rynek dóbr i usług trafiają  do gospodarstw domowych. Jest to zamknięty obieg dóbr w gospodarce. • Przedsiębiorstwa kupując zasoby ponoszą koszty, które stają się dochodem gospodarstw  domowych; te z kolei wydają je na dobra i usługi, i stają się przychodem przedsiębiorstwa.  Jest to zamknięty obieg dochodów w gospodarce Zakładamy, że wszystkie wypłaty gospodarstw domowych muszą być wydatkowane na zakup dóbr i  usług, co oznacza, że otrzymujemy zawsze ten sam wynik szacunku rozmiarów działalności  gospodarczej, niezależnie od tego, co jest przyjęte za podstawę obliczeń.  Wartość produkcji musi być równa całkowitym wydatkom na dobra i usługi, bowiem przyjmujemy  założenie, że wszystkie towary zostają sprzedane.  RYNEK CZYNNIKÓW RYNEK DÓBR PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Dochód pieniężny (płace, czynsz, renta, zysk) Praca, ziemia, kapitał Dobra i usługi Dobra i usługi Wydatki konsumpcyjne Przychód Koszty Zasoby GOSPODARSTWA DOMOWE PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Wydatki na produkty i usługi Produkty i usługi 3 Dochody czynników produkcji 3 Usługi czynników produkcji Mierzenie strumienia wydatków Mierzenie strumienia dochodów Mierzenie strumienia produktów PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PKB  – jest miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze, zlokalizowane na  terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest właścicielem. PKB  – to wartość pieniężna wszystkich dóbr i usług jakie wytwarza się na terenie danego kraju przy  użyciu swoich zasobów w określonym czasie.  PNB  – (Produkt Narodowy Brutto) jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez  obywateli danego kraju niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki produkcji.  PNB jest równy PKB powiększonemu o dochody netto z tytułu własności za granicą. Unikanie podwójnego liczenia: do PKB zalicza się tylko dobra finalne. WARTOŚĆ DODANA  – jest to przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu  produkcji. PKB to suma wartości dodanej wszystkich dóbr.  DOBRA FINALNE  – to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to dobra konsumpcyjne 

(…)

….
DOBRA FINALNE – to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to dobra konsumpcyjne
zakupione przez gospodarstwo domowe, lub dobra kapitałowe (np. maszyny) nabywane przez
przedsiębiorstwa.
DOBRA POŚREDNIE – (nie wliczmy ich do PKB) to dobra częściowo przetworzone, które
stanowią nakład w procesie produkcji w innych przedsiębiorstwach, gdzie są zużywane do
wytworzenia dobra finalnego.
MODEL…
… gospodarstw domowych)
S=Y–C
zatem:
Y=C+S=C+I
Wówczas prawdziwe jest:
S=I
INWESTYCJE – są to zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa.
Inwestycje BRUTTO – zakupy dóbr kapitałowych bez uwzględniania amortyzacji istniejących dóbr
kapitałowych.
Inwestycje NETTO – zmiana zasobu kapitału; inwestycje brutto minus amortyzacja.
Gdy przedsiębiorstwo sprzeda jedynie część swojej produkcji, wówczas tworzy się zapas.
ZAPASY – dobra trzymane obecnie w przedsiębiorstwach na potrzeby przyszłej produkcji lub
sprzedaży.
MODEL GOSPODARKI ZAMKMNIĘTEJ Z UDZIALEM PAŃSTWA:
Dopływy do rządu:
- podatki bezpośrednie (Td) – podatki od płac
- podatki pośrednie (Te) – podatki od wartości dodanej
Wydatki rządowe:
- dobra i usługi (G) – uzbrojenie armii, budowa szkół, dróg, szpitali, itp.
- płatności transferowe (B…
… środowiska
 nie uwzględnia szarej strefy
 nie uwzględnia czasu wolnego
Zadanie: W gospodarce zamkniętej działa 5 przedsiębiorstw wytwarzających: stal, gumę, obrabiarki,
opony i rowery. Producent rowerów sprzedaje je finalnym nabywcom za 8000 jednostek
pieniężnych. W procesie wytwarzania rowerów wykorzystuje opony, które kupuje za 1000j.p., stal
za 2500j.p. i obrabiarki za 1800j.p. Producent opon nabywa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz