Prekluzja - strona 6

Prawo cywilne: pojęcia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630

INSTYTUCJI P.C. (ZASIEDZENIE, TERMINY ZAWITE-PREKLUZJE) W WYNIKU PRZEDAWNIENIA ROSZCZENIE NIE WYGASA...

Podstawy zarządzania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusław Nierenberg
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 1281

) Racjonalności Giętkość (plastyczność) Prekluzja (zakreślony termin) Podejmowanie decyzji jest częścią procesu...

Opracowanie Zagadnien z Prawoznawstwa

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • dr hab. Janusz Romul
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2338

kontradyktoryjności, zasada prekluzji dowodowej etc.; zasadę prawa w ujęciu dyrektywalnym, czyli dyrektywę...

Podatek, podatnicy - obszerny wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

- 154c ) 2. jak każde prawo podmiotowe kształtujące podlega prekluzji ( Art. 68 ) Oczywiście ustawowy...

Prawo - Świadomość prawna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1442

Przedmiot jest prowadzony przez Zbigniewa Naworskiego na Unwiersytecie Mikołaja Kopernika. Dokument ma 85 stron i porusza zagadnienia takie jak: istota prawa, świadomość prawna, różnice między prawem a moralnością, świadomość prawna, norma prawna, przepis prawny, stosunek prawny, prawo podmiot...

Kompendium z zakresu prawa cywilnego

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1743

Informacje zawarte w pliku to: pojęcie prawa cywilnego, zasady prawa cywilnego, systematyka prawa cywilnego, materiały doktrynalne i orzecznicze z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, proces kodyfikacji, reforma prawa cywilnego, normy prawa cywilnego, zasięg czasowy przepisów prawnych, definicja...

Tryby szczególne postępowania karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

prywatnoskargowego prekluzji dowodowej (możliwości zgłoszenia dowodów jedynie do chwili posiedzenia pojednawczego...

Prawo cywilne - zobowiązania, umowy, czyny niedozwolone

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3962

Czyny niedozwolone Przesłanki i zasady odpowiedzialności deliktowej Czyn niedozwolony - (delikt) fakt wyrządzenia szkody poza istniejącym dotychczas stosunkiem zobowiązaniowym, z którym to faktem ustawa wiąże powstanie obowiązku naprawienia szkody. Treścią nowo powstałego stosunku zobowiązaniowego...