Tryby szczególne postępowania karnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryby szczególne postępowania karnego - strona 1 Tryby szczególne postępowania karnego - strona 2 Tryby szczególne postępowania karnego - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1 15 X 2010
Jednym z zadań procesowego prawa karnego jest zwalczanie przestępczości. Proces karny powinien być tak uształtowany modelowo, by gwarantował skuteczne zwalczanie przestępczości, albowiem skuteczne ściganie sprawców przestępstw jest uzależnione od posiadania sprawnych, funkcjonalnych instrumentów prawnych przez organy ścigania. Takimi instrumentami są tryby szczególne. Postulat ścigania sprawców przestępstw realizowany jest znacznie większą ilością dróg. Istotnie zmieniła się tutaj zasada sądowej drogi realizacji wymiaru sprawiedliwości z sprawach karnych. Wymiar sprawiedliwości mogą realizować wyłącznie niezawisłe sądy, więc coraz mniej wykorzystuje się drogę odciążania wymiaru sprawiedliwości poprzez przenoszenie spraw poza ramy jurysdykcji sądowej - np. Kolegia do spraw wykroczeń. Sięga się do tworzenia trybów szczególnych mniej kosztownych i skomplikowanych. Powszechnie w doktrynie uważa się iż istnienie trybów szczególnych jest koniecznością. Instrumentalne wykorzystanie prawa - prof. Morawski - instrumentalne podejście do prawa jest przejawem słabości i atrofii (umieraniu) prawa. Artykuł J. Czapska, S. Waltoś - populizm penalny - Polska jest dotknięta zjawiskiem populizmu penalnego, czyli takiego kształtowania prawa by władza mogła pokazać że sprawnie walczy z przestępczością, vide postępowanie przyspieszone Ziobry. John Pratt zwrócił pierwszy uwagę w latach '70.
Stan idealny wg dr Jeż - by każda sprawa była rozstrzygana w takim samym trybie, stopniu sformalizowania. Jednocześnie zapewnienie wszystkim oskarżonym takich gwarancji nie jest konieczne, możliwe i celowe. Beccaria - o przestępstwach i o karach - automatycznie w przypadku szybiej reakcji Pańśtwa na zjawisko przestępstwa - skutkiem nieuchronność. Jeśli chcemy realizować pogląd Beccari to musi być proces karny w taki sposob uształtowany aby organy ścigania i wymiar sprawiedliwości wolne byly od zbędnego rygoryzmu, szczególnie w sprawach drobnych. Sprawność ma ułątwić realizację celów postępowania, a działąnie sprawne = skuteczne.
Nadanie szybkości, ekonomika procesowa nie może powodować omyłki - ona jest kosztowna. Przyspieszenie postępowania musi się odbywać bez naruszenia praw człowieka, umów międzynarodowych, konstytucji - nie może naruszać gwarancyjnej funkcji prawa procesowego.
KPK '97 podobnie jak KPK '69, inaczej niż '28 wprowadził odrębny dział postępowań szczególnych - dział X. Termin postępowania szczególne jest używany w kilku znaczeniach:
uważa się za nie każde postępowanie prowadzone przez ograny inne niż sądy powszechne - np. Postępowanie przed sądami wojskowymi. To znaczenie odpowiada istniejącemu kiedyś pojęciu "proces specjalny"; "sądy obywatelskie" - znaczenie puste


(…)

… kary z kk ( np. nadzwyczajne złagodzenie kary) ; złożony przed rozprawą - rozpoznawanie na posiedzeniu, kontrola istnienia przesłanek z art. 387 kpk : okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości,
cele post. zostaną osiągnięte, nie może zachodzić przeszkoda w postaci naruszenia interesu pokrzywdzonego, nie może się sprzeciwić prokurator, pokrzywdzony musi być prawidłowo zawiadomiony…
…, wtedy tylko może dołączyć jako uboczny; jeżeli prokurator włączy się do postępowania - oskarżyciel prywatny zmienia status na oskarżyciela posiłkowego, ubocznego - zmiana trybu na publiczno skargowy.
Fakultet 26.11.2010r. Przebieg postępowania prywatnoskargowego : KONTROLA FORMALNA PRYWATNEGO AKTU OSKARŻENIA
- sprawdzenie czy skarga wpłynęła od podmiotu uprawnionego
- sprawdzenie zachowania terminu
- sprawdzenie zwarcia…
… protokolant - w trakcie rozprawy może dojść do pojednania albo zawarcia ugody co powoduje umorzenie postępowania w formie wyroku (inaczej przed rozprawą - postanowienie); zawarcie ugody jest tytułem wykonawczym
- kumulacja roli oskarżyciela prywatnego : oskarżyciel, pokrzywdzony, świadek, powód, oskarżyciel posiłkowy (przy objęciu sprawy przez prokuratora) skarga wzajemna :
- umożliwia jednoczesne, łączne…
…, a nadzór sprawowały sądy wojewódzkie. Rozbudowano kompetencje sądy w zakresie prowadzenia sądowego postępowania w sprawach o wykroczenia (nie o wszystkie, ale kompetencje sądy zwiększyły się do orzekania w tych sprawach)
Kolejny etap - 1997 - nowy KPK spowodował istotne zmiany, w 1998 pojawiła się ustawa nowelizująca kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Utrzymano kompetencję kolegiów ale pewne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz