Tryb postępowania i forma decyzji organów procesowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb postępowania i forma decyzji organów procesowych-opracowanie - strona 1 Tryb postępowania i forma decyzji organów procesowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedstaw tryb postępowania i formę decyzji organów procesowych przy rozstrzy­ganiu różnych kwestii w postępowaniu karnym. Tryb postępowania występuje w dwojakim znaczeniu:
I. Tryb ścigania, czyli odrębny sposób inicjowania procesu.
Tryb ścigania z oskarżenia publicznego (z urzędu)
bezwarunkowy (znakomita większość spraw karnych w Polsce, jak i innych krajach jest inicjowana w tym trybie)
warunkowy, a mianowicie uzależniony od:
- wniosku pokrzywdzonego (w myśl art.12§1 w sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek, postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu)
- zezwolenia właściwego organu; w rachubę wchodzą tu wszystkie przypadki uchylenia immunitetów procesowych (poseł, senator, pracownik NIK, członek TS, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
2. Tryb ścigania z oskarżenia prywatnego, czyli postępowanie, które wszczyna się tylko na podstawie aktu oskarżenia wniesionego do sądu przez pokrzywdzonego, który od tej chwili staje się oskarżycielem prywatnym.
II. W drugim znaczeniu, ze względu zróżnicowany przebieg postępowania wyróżniamy:
Postępowanie zwyczajne - to przebieg procesu zmierzający do rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego, uznany za typowy w danym systemie procesu.
Postępowanie szczególne (tryb szczególny) - to przebieg procesu zmierzający również do rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego, ale różniący się istotnie od postępowania zwyczajnego, w sposób z góry ustalony przez ustawodawcę. Postępowanie szczególne wyodrębnia się ze względu na potrzebę zróżnicowania nakładu sił i środków w zależności od wagi przestępstwa, dostosowania przepisów prawa procesowego do poszczególnych zasad odpowiedzialności karnej (np. nieletnich) bądź ze względu na konieczność radykalnego przyspieszenia postępowania w niektórych sprawach lub umożliwienia niekiedy pokrzywdzonemu inicjowania procesu, gdy państwo samo nie jest bezpośrednio zainteresowane takimi sprawami. Tryby szczególne dzielimy ze względu na:
obowiązek prowadzenia procesu w danym trybie (obligatoryjne i fakultatywne)
znaczenie sprawy (rationae materiae - w sprawach wielkiej wagi i w drobnych sprawach)
status oskarżonego (rationae personae - postępowanie poprawcze w sprawach nieletnich i do osób wojskowych)
organ sądzący (przed sądem powszechnym i przed sądami specjalnymi)
akt ustawodawczy, na podstawie którego istnieją dane tryby szczególne (tryb na podstawie norm k.p.k. i tryby wprowadzane szczególnymi aktami)
stosunek do formalizmu postępowania zwyczajnego:
- postępowanie ekwiwalentne - w zasadzie tak samo sformalizowane jak zwyczajne, ale w miejsce jednych zasad wchodzą inne bądź też niektóre formy są zmodyfikowane, np. postępowanie karne skarbowe zwyczajne, postępowanie poprawcze w sprawach nieletnich.


(…)

… niż w postępowaniu zwyczajnym; obecnie nie występuje.
- postępowanie zredukowane - formalizm mniejszy niż w postępowaniu zwyczajnym, redukcja dotyczy zazwyczaj tych form procesowych, które gwarantują uprawnienia stron w procesie, np. możliwe jest wydanie wyroku zaocznego lub rezygnacja z udziału oskarżonego i jego obrońcy w procesie. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz