Tryby ścigania przestępstwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryby ścigania przestępstwa-opracowanie - strona 1 Tryby ścigania przestępstwa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedstaw tryby ścigania przestępstwa. Tryb postępowania występuje w dwojakim znaczeniu. W pierwszym, trybem postępowania jest tzw. tryb ścigania, czyli odrębny sposób inicjowania procesu.
Rozróżniamy tu:
tryb ścigania z oskarżenia publicznego ( publicznego urzędu):
bezwarunkowy, warunkowy, a mianowicie uzależniony od:
- wniosku pokrzywdzonego ( myśl art. 12§ 1 w sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek, postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu),
- zezwolenia właściwego organu; w rachubę wchodzą tu przypadki uchylenia immunitetów procesowych.
tryb ścigania z oskarżenia prywatnego, czyli postępowanie, które wszczyna się tylko z na podstawie aktu oskarżenia wniesionego do sądu przez pokrzywdzonego, który od tej chwili staje się oskarżycielem prywatnym.
W drugim znaczeniu rozróżniamy tryb jako postępowanie zwyczajne i tryb jako postępowanie szczególne (tryb szczególny), czyli zróżnicowany przebieg postępowania.
Postępowanie zwyczajne - to przebieg procesu zmierzający do rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego, uznany za typowy w danym systemie procesu.
Postępowanie szczególne - (tryb szczególny), to przebieg procesu zmierzający również do rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego, ale różniący się istotnie od postępowania zwyczajnego, w sposób z góry przewidziany przez ustawodawcę.
Tryby ścigania
1. z oskarżenia publicznego 2. z oskarżenia prywatnego
a. bezwarunkowy b. warunkowy
1. na wniosek pokrzywdzonego
2. za zezwoleniem
Omów wnioskowy tryb ścigania przestępstw i wynikające z niego obowiązki informacyjne.
W sprawach o przestępstwa ściganie na wniosek, postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu. W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. Nie stosuje się tej kwestii do najbliższych osoby składającej wniosek.
Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgoda prokuratora, a w postępowaniu sadowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sadowego na pierwszej rozprawie głównej, chyba że chodzi o przestępstwo określone w art. 197 k. k. ( zgwałcenie; doprowadzenie do innej czynności seksualnej). Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz