Prawo finansowe i gospodarcze - strona 307

Ubóstwo- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1351

i poczucie własnej wartości, odmowę praw, brak udziału w podejmowaniu decyzji, podatność na przemoc...

Ćwiczenia - artykuł o konsolidacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

finansowych. W efekcie stosowania liberalnej polityki gospodarczej, wysokiej przejrzystoÊci przepisów prawa...

Prawo do słusznego procesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

z tego powodu prawo do sądów przysługuje też podmiotom gospodarczym niechętnie zwalniane z kosztów bywa...

Metody i mierniki analizy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1610

Analiza finansowa- jej wielkości ekonomiczne są wyrażone w pieniądzach. Przedmiotem...

Rozwój regionalny - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008

przyrodn.  zasoby kapitału finansowego;  mobilizacja kapitału własnego i obcego;  struktura gosp. oparta...

Ekonomia i jej podział

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

gospodarcze, poszczególne rynki towarowe (rynek samochodowy itp. ) rynek usług (rynek finansowy, transportowy...

Partnerstwo publiczno - prywatne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029

i to nie jest działalność gospodarcza - związki powyższych podmiotów - podmiot prywatny: przedsiębiorca lub przedsiębiorca...