Metody i mierniki analizy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Analiza finansowa- jej wielkości ekonomiczne są wyrażone w pieniądzach. Przedmiotem jest działalność gosp., zjawiska występujące wewnątrz przed. Metody szczegółowe- polegają na poszerzaniu badań analitycznych procesów gosp. Możliwa jest ocena stanu badanych zjawisk oraz znalezienie ich przyczyn. Metoda porównań-porównanie ze sobą przynajmniej dwóch wielkości, z tych jedna jest przedmiotem porównań a druga jest podstawą porównania. Rezultatem porównania jest ustalenie różnic między zjawiskiem badanym a zjawiskiem będącym podstawą porównania. Różnice
nazywamy odchyleniami. Metoda analizy przyczynowej- celem jest ustalenie wpływu określonych czynników, określenie czynników oddziałujących na wskaźnik ekonom. objęty badaniem. Metoda kolejnych podstawień - polega na analizowaniu czynników tworzących związek przyczynowo-skutkowy i będących w zależności bilansowej, wynikowej lub funkcyjnej. Odchylenie bezwzględne-różnica pomiędzy porównywalnymi zjawiskami gosp. w dwóch różnych okresach. Nie bierze pod uwagę powiązań występujących między zjawiskami. Odchylenie względne- bierzemy pod uwagę powiązania występujące między zjawiskami. Mierniki dynamiki jednopodstawowe- Mają stałą podstawę odniesienia. Zwykle jest to poziom zjawiska w pierwszym danym okresie. Informują, jakie zmiany zjawiska nastąpiły w kolejnych okresach w stosunku do okresu uznanego za podstawowy.
Analiza pozioma - umożliwia ustalenie przyrostu poszczególnych składników bilansu oraz rachunku zysków i strat w porównaniu z okresami poprzednimi.
Przyrosty mogą być ustalone w kwotach lub w procentach. Zmiany ustalone dla okresów kilkuletnich lub dłuższych dają obraz trendów wzrostowych.
Mierniki dynamiki łańcuchowe- mierniki o zmiennej, ruchomej podstawie odniesienia. Za podstawę odniesienia przyjmuje się poziom zjawiska z okresu poprzedniego. Informują, jakie zmiany poziomu zjawiska występują w kolejnych okresach. Średnioroczny przyrost poziomu zjawiska
yn - poziom zjawiska w kolejnych okresach
y1 - okres uznawany za podstawowy, poziom zjawiska w pierwszym danym okresie.
Metody ogólna- opiera się na poprawnym myśleniu, kojarzeniu faktów i skutków oraz na trafnym wnioskowaniu, czyli na zasadach logiki. Celem jest pokazanie wzajemnych współzależności oraz określenie kierunku badań. Indukcja, dedukcja, redukcja.
W odchyleniu prostym porównywanie kolejnych okresów następuje w odniesieniu do pierwszego podstawowego okresu, natomiast w odchyleniach łańcuchowych podstawa do odniesienia się zmienia. Porównywanie danego okresu odbywa się w stosunku do poprzedniego okresu. Informują, jakie zmiany poziomu zjawiska występują w kolejnych okresach. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz