mikroekonomia pojęcia na zaliczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mikroekonomia pojęcia na zaliczenie - strona 1 mikroekonomia pojęcia na zaliczenie - strona 2 mikroekonomia pojęcia na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:


Rzadkość- cecha zasobów ekonomicznych wykorzystywanych w procesach produkcji, jak również cecha dóbr i usług zaspokajających potrzeby ludzkie w procesach konsumpcji. Rzadkość jest odzwierciedleniem zapotrzebowania ludzi na dane dobro do ograniczonych ich ilości. Rzadka jest ziemia i bogactwa naturalne, kapitał rzeczowy i finansowy, dobra konsumpcyjne i produkcyjne. Paradoks Giffena - badając konsumpcję niezamożnej ludności, stwierdził że „ im chleb jest droższy, tym więcej się go spożywa”. Było to spowodowane faktem, że przy szybkim wzroście cen artykułów żywnościowych, chleb stał się substytutem innych, relatywnie droższych dóbr żywnościowych (np. mięsa). Paradoks Giffena dotyczy dóbr podstawowych. Dobra konsumpcyjne - dobra wytworzone w celu wykorzystania bezpośredniego nabycia przez konsumenta . Dobra konsumpcyjne to np. ubrania , jedzenie . Dobra publiczne - to takie dobra, które będąc konsumowane przez jedną osobę mogą być konsumowane jednocześnie przez innych ludzi. Są to dobra, które jeżeli już zostały wyprodukowane, to nikomu nie można ograniczyć dostępu do nich. Właściwością dóbr publicznych jest to, że: (1) jedna osoba może konsumować dane dobro, nie zmniejszając przy tym jego ilości dostępnej dla innych; (2) niezależnie od tego czy ktoś zapłaci za korzystanie z dóbr, to i tak ma do nich dostęp. Przykładami dóbr publicznych są: czyste powietrze, czysta woda w wodociągach publicznych, utrzymanie obronności kraju oraz prawa i porządku wewnętrznego, budowa dróg, sprzątanie i oświetlenie ulic, finansowanie nauk podstawowych oraz ochrony zdrowia, latarnia morska. Prawo popytu - wraz ze wzrostem ceny danego dobra, zmaleje zapotrzebowanie na dobro, a wraz ze spadkiem ceny zapotrzebowanie wzrośnie. Wielkość popytu - ilość dobra, które konsumenci zechcą zakupić w określonym czasie (np. w ciągu tygodnia, miesiąca, roku) po danej cenie. Prawo podaży - podaż danego towaru się zwiększa, jeśli wzrasta jego cena , natomiast obniżaniu się ceny towarzyszy spadek wielkości podaży. Poziom podaży, tak jak poziom popytu nie zależy wyłącznie od ceny towaru . Cechy potrzeb : nieograniczona ilość (nabywanie potrzeb), odnawialne ( potrzeby cykliczne np. jedzenie), zaspokojenie jednej potrzeby powoduje pojawienie się innej potrzeby to hierarchia potrzeb jedno uruchamia drugie, potrzeby są komplementarne (występują w grupach) Czynniki wpływające na wartość elastyczności cenowej popytu

(…)

… substytucyjności dobra - im więcej substytutów danego dobra
tym większa elastyczność jego popytu; b) rodzaj dóbr - popyt na dobra podstawowe jest mniej elastyczny niż na dobra luksusowe; c) znaczenie dobra dla konsumenta - popyt na dobro o dużym udziale w budżecie jest stosunkowo elastyczny; d) poziom ceny towaru - im wyższy poziom ceny, tym elastyczność jest większa; e) czas trwania ceny - im dłużej utrzymuje się zmiana ceny, tym elastyczność cenowa dobra będzie ceteris paribus większa.
Rynek producenta- sytuacja dominacji producentów w określonej dziedzinie obrotu gosp., wynikła z przewagi popytu nad podażą; występuje często w gospodarkach sterowanych administracyjnie. Odwrotnością r.p. jest rynek konsumenta.
Rynek konsumenta- określenie sytuacji na rynku obrotu gosp., gdy
ujawnia się przewaga podaży…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz