Podaż

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podaż - strona 1 Podaż - strona 2

Fragment notatki:

Podaż to zaoferowanie dobra przez producenta lub sprzedawcę na rynku. Istnieje funkcjonalny związek między poziomem ceny a wielkością podaży określonego dobra. W przeciwieństwie do prawa popytu, prawo podaży zwraca uwagę na dodatnią zależność między zmianą ceny a zmianą wielkości podaży. Inaczej bowiem na zmianę ceny reaguje konsument a inaczej producent. Ten pierwszy zainteresowany jest jak najniższą ceną nabywanych towarów i gdy cena spada kupuje więcej, gdy zaś rośnie, ogranicza swoje zakupy. Producent jest oczywiście zainteresowany tym, aby cena wytwarzanych przez niego wyrobów była jak najwyższa. Gdy cena spada przy innych warunkach niezmienionych, produkcja staje się mniej opłacalna i wówczas producent stara się ograniczyć rozmiary produkcji i podaży na rynek. Odwrotnie - gdy cena rośnie, wówczas produkcja staje się bardziej opłacalna i to zachęca wytwórcę do zwiększenia produkcji i podaży na rynek.
Zależność tą ilustruje wykres:
Krzywa podaży S, podobnie jak krzywa popytu P, może mieć różne nachylenie, które jest mierzone stosunkiem zmiany ceny ∆ C do zmiany podaży towaru ∆ q.
O ile nachylenie krzywej popytu jest z reguły ujemne, o tyle nachylenie krzywej podaży jest dodatnie, gdyż rozmiary podaży zmieniają się w tym samym kierunku co ceny, ale niekoniecznie w tym samym stopniu.
Posuwanie się wzdłuż krzywej podaży S1 w górę lub w dół może wynikać tylko ze zmiany poziomu ceny przy nie zmienionych warunkach produkcji i zbytu. Przejście na wyżej lub niżej położoną krzywą następuje pod wpływem wszystkich innych czynników oddziałujących na przy dotychczasowym poziomie ceny.
Wpływ ceny oraz innych czynników na wzrost podaży
S2
S1
S3
Cena (C)
0
Podaż (P)
q3
q2
q1
C1
C2
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz