Prawo finansowe i gospodarcze - strona 236

Formy kredytu - bankowość

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

następujących procesów gospodarczych: - powstanie rezerw transakcyjnych w przedsiębiorstwach w związku...

Słownik pojęć prawnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego...

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

finansowych w budżecie i podlegają zwrotowi wraz z oprocentowaniem. Dochody bezzwrotne. Są to środki...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

STANOWISKO NEGOCJACYJNE Dla określenia ram czasowych procesu harmonizacji i implementacji prawa...

Definicja prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

różne materie - różne dziedziny prawa prywatnego czy gospodarczego, ale czasami także dziedziny prawa...