Prawo celne - strona 5

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Celna (UE) stanowi jednolity obszar celny a to oznacza, że z punktu widzenia prawa celnego...

Wykład - tworzenie prawa UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

, może stawiać warunki *Wspólna Polityka Rolna *prawo celne *prawo konkurencji Tryb: -komitologia -współpraca...

PINOP 11 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

celnego i dyrektor izby celnej, którzy na podstawie przepisów prawa celnego są upoważnieni do wymiaru...

Podatek akcyzowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1400

powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia...

Prawo imigracyjne i status cudzoziemców

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

na szkodę interesów polski, zostanie skazany za zbrodnię lub występek lub naruszy prawo celne albo dewizowe...

Źródła prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1050

. rozporządzenie normują wspólnotowe prawo celne, wspólną politykę rolną, porozumienia przedsiębiorstw, uprawnienia...