Prawo Lamberta - strona 5

note /search

Wykład - wiązania wodorowe

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1260

, CH), korzystając z prawa Lamberta-Beera. gdzie: ε - molowy współczynnik absorpcji / dm3∙mol-1∙cm-1...

Notatki do kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

z ligandami I prawo absorpcji – prawo Lamberta Absorbancja jest proporcjonalna do grubości warstwy...

Chemia analityczna-zadania od 99

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 882

jonowo: Fe3+ + 6SCN-→ [Fe(SCN)6]3- b) niebieskie, zielone c) prawo Lamberta-Beera Jeżeli molowy...

Pomiary fotometryczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Laboratorium podstaw fizyki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1414

na nią światło, oraz od odległości r powierzchni od źródła światła, wyraża prawo Lamberta: Jeżeli I wyrazimy...

Analiza żywnosci do egaminu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1302

- niedoptrzenie lub wina wykonawcy.    ABSORPCJA   I prawo absorpcji ( prawo Lamberta)    I = Io * e ^-kb     b...

Ultrawirowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1260

na minutę) 1 s (swedberg) = 10-13s Prawo Lamberta-Beera ln(I0/I) = ε(v)cl W takim wirowaniu uzyskuje...