Prawo Lamberta - strona 5

Wykład - wiązania wodorowe

  • Politechnika Warszawska
  • Marcin Okuniewski
  • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211

, CH), korzystając z prawa Lamberta-Beera. gdzie: ε - molowy współczynnik absorpcji / dm3∙mol-1∙cm-1...

Notatki do kolokwium

  • Politechnika Gdańska
  • dr Beata Bielińska
  • Monitoring środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

z ligandami I prawo absorpcji – prawo Lamberta Absorbancja jest proporcjonalna do grubości warstwy...

Chemia analityczna-zadania od 99

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Chemia analityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 735

jonowo: Fe3+ + 6SCN-→ [Fe(SCN)6]3- b) niebieskie, zielone c) prawo Lamberta-Beera Jeżeli molowy...

Pomiary fotometryczne-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Laboratorium podstaw fizyki
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1295

na nią światło, oraz od odległości r powierzchni od źródła światła, wyraża prawo Lamberta: Jeżeli I wyrazimy...

Analiza żywnosci do egaminu

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Analiza żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1246

- niedoptrzenie lub wina wykonawcy.    ABSORPCJA   I prawo absorpcji ( prawo Lamberta)    I = Io * e ^-kb     b...

Ultrawirowanie-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biofizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

na minutę) 1 s (swedberg) = 10-13s Prawo Lamberta-Beera ln(I0/I) = ε(v)cl W takim wirowaniu uzyskuje...