Prawo Lamberta Beera odchylenia

note /search

Pytania z spektrochemii

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Ostwalda 4. odchylenia od prawa lamberta beera, schemat spektrofotometru 3nie pamietam 5. condon, efekt...

Fotochromia- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiały zaawansowane technologicznie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1253

kwantowej pierwotnego procesu fotochemicznego Podaj kiedy jest spełnione prawo Lamberta-Beera ...

Spektrofotometria-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1778

nie mieszczą się w przedziale + 5% to prawo Lamberta-Beera jest spełnione. Odchylenia niektórych punktów...

Spektrofotonmetria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1330

klatkowy spektofotometru i po krotko opisac czesci 2.prawo beera i odchylenia od tego prawa 3.prawo...

Analiza żywności-białka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1750

krzywej wzorcowej sprawdziłam czy spełnione jest prawo Lamberta-Beera (zależność absorbancja od stężenia...

Wymagania do zaliczenia ćwiczeń

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

, przyczyny odchyleń od prawa Lamberta - Beera, barwa substancji a ich budowa, pojęcie absorpcji, światło...