Pracownik socjalny - strona 8

Prawna regulacja pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

z terenu powiatu, doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych...

Geneza i rozwj pedagogiki społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Irena Lepalczyk
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3486

, nauczyciela, działacza oświatowego, pracownika socjalnego na aktualne problemy otaczającej rzeczywistości...

Choroba: autyzm

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Medycyna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2919

w kierunku leczenia, pracownik socjalny lub rodzice powinni wysłać dziecko do odpowiedniego specjalisty...

Instytucje wychowawcze

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Tomasz Socha
 • Problemy wychowawcze i opiekuńcze w instytucjach
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2821

z wiosek pracuje pracownik socjalny, który współpracuje z rodziną naturalną dziecka. Przyjmowane są dzieci...

Zabezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1008

. W takiej sytuacji pracownik socjalny powinien znaleźć inny zastępczy i bardziej odpowiedni...

Wypalenie zawodowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1344

to: nauczyciele, pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki, służby ratownicze, policjanci, pedagodzy...