Choroba: autyzm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3493
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Choroba: autyzm - strona 1 Choroba: autyzm - strona 2 Choroba: autyzm - strona 3

Fragment notatki:


Dzięki jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: wprowadzenie w pojęcie autyzmu, geneza autyzmu wczesnodziecięcego, objawy autyzmu wczesnodziecięcego, pomoc ogólna dla osób z autyzmem.

Autyzm wczesnodziecięcy
Katarzyna Zabrzeska
II rok praca socjalna
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Spis treści:
Wprowadzenie w pojęcie autyzmu
Geneza autyzmu wczesnodziecięcego
Objawy autyzmu wczesnodziecięcego
pomoc ogólna dla osób z autyzmem
1. Czym jest autyzm
Autyzm wczesnodziecięcy to zespół zaburzeń rozwojowych dziecka, charakteryzujące się wieloma różnymi objawami, z których większość ujawnia się przed czwartym rokiem życia. Jest to zaburzenie rozwojowe występujące najczęściej po upośledzeniu umysłowym, epilepsji i dziecięcym porażeniu mózgowym. Na każde 10 000 urodzeń występuje 2- 5 przypadków autyzmu, jednocześnie po uwzględnieniu dzieci o cechach autystycznych wskaźnik ten wzrasta do 21 dzieci na każde 10 000 urodzeń. Pojawia się on zazwyczaj 4-krotnie częściej u pierworodnych dzieci płci męskiej niż u dziewcząt, przy czym dziewczynki dotknięte autyzmem wykazują częściej poważniejsze formy zaburzenia oraz charakteryzują się niższą inteligencją.
Po raz pierwszy autyzm został opisany przez Leo Kannera - niemieckiego psychiatrę w 1943 roku. Kanner dostrzegł wśród dzieci ze schizofrenią, psychozami i niedorozwojem umysłowym takie cechy, które nie mieściły się w żadnej z tych grup diagnostycznych. Dzieci te przejawiały charakterystyczne cechy zachowania i reagowania. Psychiatra wyróżnił je i określił nazwą: "autyzm wczesnodziecięcy", a także ustalił kryteria rozpoznania. Autyzm Kannera jest inaczej rozumiany, przede wszystkim jako brak fantazji lub zdolności do kreowania rzeczywistości.
Rok później, austriacki pediatra i psycholog, Hans Asperger opisał objawy autystycznej psychopatii. Zachowania pacjentów Aspergera charakteryzowały się brakiem empatii, niezdolnością do tworzenia więzi emocjonalnych - takich jak chociażby przyjaźń - z otoczeniem, zaburzeniami motorycznymi i pochłonięciem swoimi wąskimi zainteresowaniami. Mianem „Zespołu Aspergera” określa się łagodniejsze przypadki spośród spektrum autyzmu, dotyczące przede wszystkim zaburzeń funkcjonalnych. Podobnie jak wszystkie inne przypadki tego spektrum jest to zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, którego przyczyny na ogół nie są znane. Jest to obecnie farmakologicznie nieuleczalne zaburzenie rozwojowe trwające przez okres całego życia, od okresu niemowlęcego do późnej dorosłości.
Z kolei zespołem Kennera nazywane są pozostałe przypadki ze spektrum autyzmu.
Autyzm jest zjawiskiem odrębnym od upośledzenia umysłowego, jednak wiele osób autystycznych jest upośledzonych umysłowo, a ich zachowanie i funkcjonowanie może być bardzo zróżnicowane. Mimo że autyzm cechuje się zakłóceniami w odbiorze i przetwarzaniu bodźców zmysłowych oraz w myśleniu werbalnym i porozumiewaniu się za pomocą języka, często zachowane są inne sprawności intelektualne, takie jak myślenie niewerbalne, czy pamięć odtwórcza. Powoduje to, że wiele osób autystycznych posiada wybiórcze zdolności, choćby matematyczne czy artystyczne.


(…)

… dziecko, Warszawa, Fundacja Synapsis.
Dykcik W. (2001) Pedagogika specjalna, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jaklewicz H. (1993) Autyzm wczesnodziecięcy, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
Namysłowska I. (red.)(2004) Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL .
Rodier P.M.(2001) Początki autyzmu. „Świat nauki
I. Namysłowska (red.): Psychiatria dzieci i młodzieży. PZWL 2004
, H. Jaklewicz Autyzm wczesnodziecięcy, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 1993.
H. Jaklewicz, dz. cyt., s. 22
H. Jaklewicz, dz. cyt., s. 18
www.en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Gillberg
C.H. Delacato Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko, Warszawa 1999, Fundacja Synapsis.
W. Dykcik Pedagogika specjalna. Poznań 2001, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
P.M. Rodier Początki autyzmu. „Świat nauki” 2001, 5…
… farmakologicznym stosuje się neuroleptyki, stymulanty i leki antydepresyjne. Ostatnie badania wskazują jednak na nieskuteczność antydepresantów, przynajmniej w terapii krótkoterminowej.
Najważniejszą częścią w leczeniu niefarmakologicznym jest terapia. Jednak zanim podejmie się jakiekolwiek kroki w kierunku leczenia, pracownik socjalny lub rodzice powinni wysłać dziecko do odpowiedniego specjalisty, aby postawił…
…, pracowników socjalnych i innych profesjonalistów pracujących z Osobami z autyzmem.
Poradni psychologiczno-pedagicznych wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które są niezbędne w przedszkolach i szkołach oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, udzielają też pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzinom.
Coraz częściej są tworzone przedszkola i szkoły dla dzieci…
… lekkim. Za inną, biologiczną przyczynę tej choroby uznaje się bloki metaboliczne. U ¼ dzieci chorych na autyzm występuje upośledzony metabolizm purynowy. Który może być przyczyną gromadzenia toksycznych puryn w organizmie. Ponadto, w organizmie dzieci autystycznych stwierdzono podwyższone stężenie metali ciężkich, w tym rtęci.
Niektórzy badacze sugerują, że przyczyną autyzmu dziecięcego są uszkodzenia…
… mózgu. Najczęściej uszkodzonymi obszarami mózgu u osób z autyzmem są: pień mózgu odpowiadający za wszystkie czynności życiowe, móżdżek, jądra górnej oliwki związanych z zaburzeniami mowy, płaty czołowe i skroniowe, hipokamp. Lars Christopher Gillberg stwierdził, że autyzm może powstać w wyniku uszkodzenia kilku struktur mózgowych, z których jedne mogą bardziej przyczynić się do powstania autyzmu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz