Pracownik socjalny - strona 9

Środowisko lokalne-opracowanie

  • dr Halina Guzy-Steinke
  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2471

. (Pojęcie służby przyswoiła sobie metodyka wych. harcerskiego i metodyka kształcenia pracowników socjalnych...

Realizacja zadań PCPR

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

i placówek całodobowych byli objęci pracą socjalną tj. pracownik socjalny udzielał wsparcia i porad...

Ubóstwo

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 882

rodzinie. 4.Ośrodki pomocy społecznej w gminach (jeden pracownik socjalny na 2 tyś. mieszkańców). 5...

Przemoc w rodzinie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1610

) rodzinach. Tym niemniej do niedawna wiedza o wadze problemu dostępna była raczej profesjonalnym pracownikom...

Metodyka doradztwa zawodowego - wykłady

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • dr Elżbieta Podoska-Filipowicz
  • Metodyka doradztwa zawodowego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3479

zaradności życiowej jest jej celem. Liderami takich grup są najczęściej pracownicy socjalni Grupy...