Pozbawienie praw publicznych - strona 4

Kodeks karny z 1969-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2142

jako kary o charakterze wyjątkowym. Do kar dodatkowych zaliczono: Pozbawienie praw publicznych Pozbawienie...

Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska...

Filozofia prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1043

pozbawienia wolności Środki karne - kary dodatkowe: pozbawienie praw publicznych, zakaz prowadzenia pojazdów...

Pytania z egzaminu zerowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 861

finansów publ jest: nagana, upomnienie, pozbawienie praw publicznych. Prawo finansowe jest: a) autonomiczną...

Zakaz prowadzenia pojazdów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy wymienione w art. 39 pkt 2 lub 3...

Prawo karne - Obrona konieczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029

. środki karne: - pozbawienie praw publicznych - zakaz wykonywania zawodu - zakaz prowadzenia pojazdów...

Demokracja ateńska- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

, jednak pozbawiona praw publicznych. Na Zgromadzeniu Ludowym byli reprezentowani przez opiekunów (prostates...

Zasady wyborcze

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • mgr Izabella Starzec
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1743

wtedy formalną pełnoletność Pozbawienie praw wyborczych- środek karny, trybunał stanu decyduje, Pozbawienie praw...