Kodeks karny z 1969-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks karny z 1969-opracowanie - strona 1 Kodeks karny z 1969-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Kodeks karny z 1969 r. Kodeks karny z 1969 r. był kodyfikacją zakrojoną za dużą skalę. Twórcy kodeksu uwzględnili w nim realia polityczne i gospodarcze, bogate orzecznictwo sądowe oraz doświadczenia w walce z przestępczością. W kodeksie znalazły się nowe instytucje: kara ograniczenia wolności, warunkowe umorzenie postępowania karnego, nadzór ochronny. Wprowadzone zmiany miały na celu: złagodzenie represji karnej za drobniejsze przestępstwa, ograniczenie stosowania krótkoterminowych kar pozbawienia wolności, ochronę społeczeństwa przez recydywistami.
Kodeks składał się z trzech części: Część Ogólna - ogólne zagadnienia prawa karnego
Część szczególna - opis ustawowych typów przestępstw i grożące za nie kary
Część wojskowa - przepisy ogólne dotyczące tylko żołnierzy oraz opis przestępstw, których podmiotem mógł być żołnierz.
Kodeks definiował przestępstwo na samym początku zarówno od strony formalnej jak i materialnej . Wina mogła być umyślna albo nieumyślna . Kodeks znał następujące stadia przestępstwa: zamiar, przygotowanie, usiłowanie, dokonanie.
Czyny karalne podzielone zostały na zbrodnie, występki i wykroczenia. Wykroczenia zostały wydzielone w odrębnym kodeksie ds. wykroczeń.
System kar: Kodeks dzielił kary na zasadnicze i dodatkowe. Do kar zasadniczych zaliczono:
Karę pozbawienia wolności
Karę ograniczenia wolności
Karę grzywny
Karę śmierci
Karę 25 lat pozbawienia wolności
Te dwie ostatnie wymienione zostały jako kary o charakterze wyjątkowym.
Do kar dodatkowych zaliczono:
Pozbawienie praw publicznych
Pozbawienie praw rodzicielskich lub opiekuńczych
Zakaz zajmowania określonych stanowisk
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Konfiskata mienia
Przepadek rzeczy
Podanie wyroku do publicznej wiadomości.
Karę śmierci przewidywano zawsze alternatywnie z karą pozbawienia wolności. Zawsze Rada Państwa, w przypadku orzeczenia kary śmierci, musiała wypowiedzieć się w przedmiocie skorzystanie lub nieskorzystania z prawa łaski. Karę śmierci przewidywano w 10 przypadkach. Wykonywano ją w zamknięciu przez powieszenie (cywile) bądź przez rozstrzelanie (wobec żołnierza).
Kara pozbawienia wolności: od 3 miesięcy do 15 lat lun kara 25 lat pozbawienia wolności. Wykonywanie kary pozbawienia wolności zostało szczegółowo uregulowane przez kodeks karny wykonawczy.
Na czoło części szczególnej kodeksu karnego zostały wysunięte przestępstwa przeciwko interesom politycznym i gospodarczym PRL. W praktyce jednak ta grupa przestępstw, poza przestępstwem szpiegostwa, nie odgrywały żadnej roli. Dominowały natomiast przestępstwa przeciwko mieniu. Przestępstwa o znamionach wielkiej afery gospodarczej zagrożone były nawet karą śmierci.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz