Filozofia prawa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia prawa - omówienie - strona 1 Filozofia prawa - omówienie - strona 2 Filozofia prawa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Filozofia prawa: Rudolf Jhering - prekursor
Twierdził, że prawo powstaje w wyniku walki pomiędzy sprzecznymi interesami.
Interes, który zwycięża staje się prawem.
Prawo to przymusowo chroniony interes.
U podstaw interesu leżą potrzeby.
Koncepcje socjologiczne rozwinęły się w USA w latach 50.
Funkcjonalizm prawniczy ( R. Pond - uważał, że prawo jest kompromisem pomiędzy sprzecznymi interesami. Postulował, żeby badać społeczne skutki, jakie wywołuje prawo; w zakresie badania odwoływać się do metod socjologicznych - obserwowanie rzeczywistości społecznej)
Realizm prawniczy ( Dokonywał rozróżnienia pomiędzy law in books a law in action, twierdząc, że nie jest prawem to, co jest zapisane w książkach i kodeksach, ale to jak faktycznie postępują sędziowie i urzędnicy.
Realiści postulowali, aby na prawo patrzeć z punktu widzenia przestępcy - analizować skutki działania.
W ujęciu pozytywistycznym prawo jest wypowiedzią językową przybierającą postać normy.
W ujęciu socjologicznym jest faktem społecznym (patrzenie na prawo przez pryzmat zachowania)
Fakt społeczny przybierający postać przeżyć - ujęcie psychologiczne
W ujęciu pozytywistycznym prawo to zespół norm postępowania generalnych i abstrakcyjnych, pochodzących od państwa i zabezpieczonych przymusem państwowym.
Norma postępowania jest to wypowiedź wskazująca danemu adresatowi pewien rodzaj zachowania.
Ze względu na adresatów wyróżniamy normy:
Generalne ( Adresat określony jest rodzajowo - np. wszyscy obywatele)
Indywidualne ( Adresat określony jest imiennie)
Z punktu widzenia zachowania:
Abstrakcyjne (Dotyczą zachowań powtarzalnych)
Konkretne ( Dotyczą zachowań jednorazowych)
Prawo z natury przybiera postać generalną i abstrakcyjną.
Normy prawne odróżnia od innych norm:
Pochodzą od organizacji państwowych
Realizacja norm prawnych zabezpieczona jest przymusem państwowym
Przymus państwowy, którym zabezpieczone są normy prawne przejawia się w sankcjach prawnych:
Sankcje karne - przejawiają się w wyrządzeniu pewnego rodzaju zła (dolegliwości) osobie, która narusza normy prawne. Sankcje karne manipulują najbardziej istotnymi dla człowieka wartościami, np. mienie, wolność, życie
Kary zasadnicze - grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności, kara dożywotniego pozbawienia wolności


(…)

…, która narusza normy prawne. Sankcje karne manipulują najbardziej istotnymi dla człowieka wartościami, np. mienie, wolność, życie
Kary zasadnicze - grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności, kara dożywotniego pozbawienia wolności
Środki karne - kary dodatkowe: pozbawienie praw publicznych, zakaz prowadzenia pojazdów, podanie wyroku do publicznej wiadomości
Z problemem sankcji wiążą się prewencja ogólna ( funkcja odstraszająca kary w stosunku do innych członków społeczeństwa)
Prewencja szczególna - funkcja resocjalizacyjna, wychowawcza kary.
Sankcja egzekucji - polega na tzw. przywróceniu stanu poprzedniego często stosowana w prawie cywilnym i w prawie administracyjnym.
Egzekucja sądowa - przede wszystkim przez komorników sądowych
Egzekucja administracyjna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz