Poufność - strona 27

Personel - wybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

poprawy; *pozytywne zakończenie. Poufność wyników ocen. Ujawnienie uzyskanych wyników innym osobom...

Naprawienie szkody, zobowiązania - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

dochodzi do udostępnienia przez jedną stronę drugiej informacji z zastrzeżeniem poufności, wówczas strona...

Psychologia społeczna - kierunki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

napisany i wysłany w nieznane. Poufność- zaufanie do tego że badania, wyniki nie będą do niczego innego...

Pojęcie i typologia umów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

jej przez drugą stronę informacji z zastrzeŜeniem poufności oraz do niewykorzystywania tych informacji...