Ochrona Własności intelektualnej - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 16450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona Własności intelektualnej - referat - strona 1 Ochrona Własności intelektualnej - referat - strona 2 Ochrona Własności intelektualnej - referat - strona 3

Fragment notatki:...Chronione oznaczenia geograficzne również dotyczą produktu powiązanego z obszarem geograficznym, którego nazwę noszą. Jednak powiązanie to jest innego rodzaju niż powiązanie z danym obszarem geograficznym produktu, którego dotyczy chroniona nazwa pochodzenia. Aby uzyskać ochronę oznaczenia geograficznego, produkt musi spełniać łącznie następujące warunki...


...Jest to obszar, na którym ma miejsce produkcja i/lub proces przetwórczy.
Dodatkowo załączone muszą być inne dokumenty np. mapy w formie uproszczonej.
Ponadto, należy przedstawić dokumenty ilustrowane, jak np. tabele pokazujące poszczególne etapy produkcji, etapy kontroli itp...

...Uprawnionym do uzyskania prawa z rejestracji topografii jest twórca, jego następca prawny albo osoba, z którą twórca jest związany stosunkiem pracy bądź inną umową lub która udzieliła twórcy pomocy przy powstawaniu topografii. Jeżeli zgłaszający topografię nie jest jego twórcą, zobowiązany jest wskazać w podaniu twórcę oraz podstawę swojego prawa do uzyskania prawa z rejestracji. ...

Wybrane zagadnienia z wykładu Ochrona własności intelektualnej
Literatura wykładu:
1. Nowińska E., Prawo własności przemysłowej, Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005.
2. W. Machała, Wybrane cywilnoprawne aspekty licencji creative commons, Monitor Prawniczy 8/2009
3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej
5. Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Własność intelektualna
Własność - prawo rzeczowe pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. Korzystanie z rzeczy to uprawnienie do posiadania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy (pożytki rzeczy - naturalne, np. płody, jabłka z sadu i cywilne, np. czynsz z tytułu dzierżawy lub najmu, odsetki od pożyczki albo leasingu itp.) oraz dysponowania faktycznego rzeczą (przetwarzanie rzeczy, zużycie, a nawet zniszczenie).
Rozporządzanie - uprawnienie do wyzbycia się własności (np. przeniesienie, zrzeczenie, czy rozrządzenie na wypadek śmierci) i do obciążenia rzeczy poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, np. zastaw, hipoteka lub poprzez dokonanie czynności - zobowiązań dotyczących rzeczy o skutkach obligacyjnych tj. oddanie w dzierżawę, najem, pożyczkę, leasing. Własność intelektualna (ang. intellectual property) jako zbiór praw odnoszących się w szczególności do: dzieł literackich, artystycznych i naukowych, interpretacji artystów, interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców, fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych, wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, nazw handlowych i oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Adekwatnie do prawa polskiego:
własność intelektualna - prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej  i przemysłowej, obejmujące:
prawo autorskie i prawa pokrewne z prawami autorskimi, prawa do baz danych, prawo własności przemysłowej dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia - czyli utwór (dzieło).

(…)

… zarządzania prawami autorskimi.
Wyróżnia się autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste to rodzaj szczególnej więzi, niezbywalnej i nie podlegającej zrzeczeniu się, łączącej twórcę z jego utworem a wyrażającej się w prawie do:
autorstwa utworu,
oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Autorskie prawa osobiste są chronione w nieograniczonym czasie. Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat 70 :
-od śmierci twórcy,
-w przypadku nieznanego twórcy - od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu
Majątkowe prawa autorskie bazują na koncepcji prawa własności (kodeks…
… użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy.
KSZTAŁT, BUDOWA, ZESTAWIENIE
Kształt - zwykle dotyczy przedmiotów jednolitych, wykonanych z jednego kawałka surowca
Budowa lub zestawienie - przedmiot składa się z większej ilości elementów np. skomplikowane urządzenia pompa wirowa w autobusie
Tylko trwała postać - czyli substancje i sposoby działania nie uzyskają ochrony z tytułu wzoru użytkowego
UŻYTECZNOŚĆ…
… wrażenia. Przy ustalaniu zakresu ochrony należy wziąć pod uwagę stopień swobody projektanta w tworzeniu wzoru. W interesie przedsiębiorcy jest utrzymywanie wzoru w tajemnicy najdłużej, do momentu podjęcia procedury rejestracyjnej. Powinno być to ważnym elementem tajemnicy przedsiębiorstwa.
W przypadku naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego uprawniony może dochodzić roszczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz