Politechnika Białostocka

note /search

Analiza ekonomiczna-projekt

 • Politechnika Białostocka
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4032

...I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI Spółka działa pod firmą Fabryki Mebli „FORTE” Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki jest Ostrów Mazowiecka, ulica Biała 1. Firma rozpoczęła działalność 17 czerwca 1992r. jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W obecnej formie prawnej jako Spółka Akcyjna istnie...

Ochrona Własności intelektualnej - referat

 • Politechnika Białostocka
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 16667

...Chronione oznaczenia geograficzne również dotyczą produktu powiązanego z obszarem geograficznym, którego nazwę noszą. Jednak powiązanie to jest innego rodzaju niż powiązanie z danym obszarem geograficznym produktu, którego dotyczy chroniona nazwa pochodzenia. Aby uzyskać ochronę oznaczenia ge...

Liczby zespolone - wstęp

 • Politechnika Białostocka
 • Matematyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3794

Wstęp do liczb zespolonych. Pierwszy wykład z matematyki na I semestrze budownictwa na Politechnice Białostockiej. Zajęcia prowadzi dr Anna Poskrobko. Wykład zapisany jest w formie wyraźnych skanów notatek odręcznych. Notatka porusza zagadnienia takie jak: definicja, interpretacja geometryczna, włas...

Liczby zespolone - cz. 2 + macierze i wyznaczniki.

 • Politechnika Białostocka
 • Matematyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3157

Wykład 2 (część druga na temat liczb zespolonych oraz wstęp do macierzy i wyznaczników) + wykład 3 (ciąg dalszy wyznaczników oraz wstęp do układów równań liniowych). Zajęcia prowadzi dr Anna Poskrobko. Wykład zapisany jest w formie wyraźnych skanów notatek odręcznych. Notatka ma 18 stron i porusz...

Pochodne, różniczka, ekstremum.

 • Politechnika Białostocka
 • Matematyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2702

Poruszone zostały następujące zagadnienia: ciągłość funkcji, liczenie pochodnych z definicji, pochodne ważniejszych funkcji, interpretacja geometryczna pochodnej, kąt przecięcia wykresów funkcji, twierdzenie o pochodnej funkcji złożonej, różniczka funkcji, pochodna właściwa n-tego rzędu funkcji, tw...

Organizacja sieciowa

 • Politechnika Białostocka
Pobrań: 2345
Wyświetleń: 7637

Organizacja sieciowa to nowoczesna forma organizacji obrazująca sposób zorganizowania wzajemnych stosunków między firmami lub jednostkami składowymi pojedynczego przedsiębiorstwa. Jej zaistnienie możliwe było dzięki obniżeniu kosztów transakcji i transportu wskutek rewolucji w technologi...