Organizacja sieciowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2037
Wyświetleń: 7126
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja sieciowa - strona 1

Fragment notatki:

Organizacja sieciowa to nowoczesna forma organizacji obrazująca sposób zorganizowania wzajemnych stosunków między firmami lub jednostkami składowymi pojedynczego przedsiębiorstwa.

Jej zaistnienie możliwe było dzięki obniżeniu kosztów transakcji i transportu wskutek rewolucji w technologiach telekomunikacyjnych i spedycji. Ale organizacja sieciowa oznacza także nowy styl zarządzania i nową formę zorganizowania stosunków między firmami.

Organizacja sieciowa jest różnorodnie definiowana. Jedna z grup definicji określa ją jako skupisko czy grono wzajemnie powiązanych firm lub wyspecjalizowanych jednostek, koordynowanych przez mechanizmy rynkowe lub wzajemne normy, nie zaś przez hierarchiczny łańcuch poleceń czy rozkazów. Inne określenia kładą nacisk na jakość i charakter wzajemnych relacji oraz wspólnie podzielany system wartości, określający role członków i ich odpowiedzialność, pozwalającą na odmienne zarządzanie i określenie granic.

W organizacjach sieciowych promuje się tworzenie interpersonalnych sieci między pracownikami jednostek składowych, co wspiera procesy kooperacji. Dzięki osłabieniu zależności hierarchicznych i struktur władzy wzrasta poziom elastyczności i adaptacyjności oraz wsparcie dla przedsiębiorczych reakcji na nowe okazje. Powiązania między elementami składowymi struktury sieciowej są więc niczym innym, jak kanałami bezpośredniego komunikowania się ludzi zorientowanych na zadania, a nie władzę. Umożliwia to szybkie zdobywanie wiedzy, a wielostronność i wzajemność przekazu informacji jest podstawą współpracy i istnienia sieci.

Organizacje sieciowe mogą przybierać następujące formy:

• sieć przedsiębiorstw- zorganizowana jest w ramach wspólnego rodzaju czy profilu działalności

organizacja wirtualna- jest tworzona na zasadzie dobrowolności i wzajemnego zaufania przez organizacje, które wstępują w różnego rodzaju związki w celu osiągnięcia korzyści większych niż wtedy, gdyby działały w sposób tradycyjny. Możliwość zaś wchodzenia w takie związki i tworzenie sieci powiązań zapewniają globalne sieci informacyjne i duże bazy danych

• kontrakt/alians strategiczny- Związek dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw oparty na określonym porozumieniu i ukierunkowaniu na realizację celów strategicznych, zaakceptowanych przez uczestników.

• franchising- polega na tym, że jeden przedsiębiorca (franchisingodawca) udziela drugiemu, niezależnemu przedsiębiorcy (franchisingobiorcy) zgody na prowadzenie przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw.

outsourcing- zlecanie części prac i obowiązków zewnętrznym podmiotom.

• i inne.

Rodzaje organizacji sieciowych:

1. Sieci zintegrowane - składające się z rozproszonych jednostek (przedstawicielstw, zakładów, filii), które prawnie lub finansowo należą do jednej grupy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz