Przykładowe zagadnienia na zaliczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe zagadnienia na zaliczenie - strona 1 Przykładowe zagadnienia na zaliczenie - strona 2 Przykładowe zagadnienia na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:


Przykładowe zagadnienia na zaliczenie. 1. Co to jest sieć LAN?
2. Różnica pomiędzy WLAN i LAN 3. Co to jest sieć WAN? 4. Co  to jest VLAN? 5. Topologia sieci.
6. Elementy składowe sieci
7. Pasywne i aktywne elementy sieci
8. Adres IP.
9. IPv4 a IPv6. 10. Brama sieciowa.
11.Router.
12. Protokoły sieciowe.
13. Co to jest DHCP?
14. Co to jest DNS?
15. Model ISO/OSI.
16. Warstwy modelu ISO/OSI.
17. Zalety modelu ISO/OSI
18. Co to jest ramka Ethernet?
19. Standardy Ethernet.
20. Budowa ramki Ethernet.
21. Protokół TCP/IP.
22. Format pakietu TCP.
23. Nawiązywanie połączenia w TCP/IP.
24. Stany połączenia.
25. Porty w połączeniach Internetowych.
26. Porównanie TCP i UDP.
27. Adresacja w sieciach komputerowych.
28. Co zagraża użytkownikom Internetu?
29. Zasady korzystania z haseł.
30. Zabezpieczenia indywidualne.
31. Połączenia tunelowe.
32. co to jest IPsec?
33. Co to jest openVPN?
34. Co to jest L2TP?
35. Co ot jest NAT?
36. Szyfrowanie danych?
37. Standardy Wi-Fi.
38. Warstwa fizyczna Wi-Fi.
39.Elementy sieci Wi-Fi.
40. Topologie sieci Wi-Fi.
41. Zagrożenia w sieci Wi-Fi.
42. Atak MItM.
43. Atak DoS.
44. Techniki zabezpieczenia sieci Wi-Fi.
45. Standard 802.1x.
46. Szyfrowanie WPA, WPA2
47. Polityka bezpieczeństwa informatycznego.
48. Ochrona zasobów.
49. Zakres polityki bezpieczeństwa.
50. Model polityki bezpieczeństwa.
51. Strategie polityki bezpieczeństwa.
52. Zabezpieczenia a PB.
1. Co to jest sieć LAN? Sieci lokalne - LAN (Local Area Network) używane są do łączenia urządzeń, które znajdują się w bliskiej odległości. 2. Różnica pomiędzy WLAN i LAN Wlan jest siecią bezprzewodową 3. Co to jest sieć WAN? WAN (Wide Area Network) -Siec rozległa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski). 4. Co to jest VLAN? W sieci takiej nie ma kolizji. W każdej stworzonej w ten sposób sieci poszczególne stacje widzą się bez przeszkód. Między sieciami nie ma natomiast możliwości połączenia, nawet jeśli porty leżą w tym samym przełączniku.Poszczególne VLANY są całkowicie odseparowane. Aby połączyć logicznie tak powstałe VLANY należy użyć urządzeń sieciowych zwanych routerami. 5. Topologia sieci. • Topologia magistrali (szyny, liniowa) (ang. Bus) - wszystkie elementy sieci podłączone do jednej magistrali • Topologia pierścienia (ang. Ring) - poszczególne elementy są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień

(…)

… - węzły lub stacje robocze przyłączone do sieci przez karty sieciowe • karty sieciowe - adapter pozwalający na przyłączenie komputera do sieci. Stosowane są różne rodzaje kart w zależności od tego do pracy, w jakiej sieci są przeznaczone • system okablowania - medium transmisyjne łączące stacje robocze i serwery. W przypadku sieci bezprzewodowych może to być podczerwień lub kanały radiowe • współdzielone zasoby i urządzenia peryferyjne - mogą to być drukarki, napędy dysków optycznych , plotery, itd. Są to podstawowe elementy wchodzące w skład sieci (lokalnej). 7. Pasywne i aktywne elementy sieci Pasywne: • Patchpanel • Adaptery • Przełączniki KVM • Krosownice • Media kablowe Aktywne: • Karty sieciowe • Przełączniki (ang. switch) • Koncetratory (ang. HUB) • Serwery wydruku (ang. Printservers) • Routery 8…
…) jest maszyną podłączoną do sieci komputerowej za pośrednictwem której komputery z sieci lokalnej komunikują się z komputerami w innych sieciach. 11.Router. Router (po polsku - ruter, trasownik) - urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu OSI,pełniące rolę węzła komunikacyjnego.Proces kierowania ruchem nosi nazwę routingu, routowania, rutowania lub trasowania.
12. Protokoły sieciowe. Protokoły…
… logicznych na fizyczne. U nadawcy warstwa sieciowa zamienia duże pakiety logiczne w małe fizyczne ramki danych, zaś u odbiorcy składa ramki danych w pierwotną logiczną strukturę danych Łącza transmisyjnego (danych). Zajmuje się pakietami logicznymi (lub ramkami) danych. Pakuje nieprzetworzone bity danych z warstwy fizycznej w ramki, których format zależy od typu sieci: Ethernet lub Token Ring. Ramki używane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz