skrypt do przedmiotu Użytkownik Sieci Komputerowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
skrypt do przedmiotu Użytkownik Sieci Komputerowej - strona 1 skrypt do przedmiotu Użytkownik Sieci Komputerowej - strona 2

Fragment notatki:


1. Co to jest sieć LAN? Sieci lokalne - LAN (Local Area Network)
używane są do łączenia urządzeń, które
znajdują się w bliskiej odległości. 2. Różnica pomiędzy WLAN i LAN Wlan jest siecią bezprzewodową 3. Co to jest sieć WAN? WAN (Wide Area Network) -Siec rozległa znajdująca się na obszarze
wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski). 4. Co to jest VLAN? W sieci takiej nie ma kolizji. W każdej stworzonej w ten sposób sieci
poszczególne stacje widzą się bez przeszkód. Między sieciami nie
ma natomiast możliwości połączenia, nawet jeśli porty leżą w tym
samym przełączniku. Poszczególne VLANY są całkowicie odseparowane. Aby
połączyć logicznie tak powstałe VLANY należy użyć urządzeń sieciowych
zwanych routerami. 5. Topologia sieci. • Topologia magistrali (szyny, liniowa) (ang. Bus) - wszystkie
elementy sieci podłączone do jednej magistrali
• Topologia pierścienia (ang. Ring) - poszczególne elementy są
połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień
• Topologia podwójnego pierścienia - poszczególne elementy są
połączone pomiędzy sobą odcinkami tworząc dwa zamknięte pierścienie
• Topologia gwiazdy (ang. Star) - komputery są podłączone do jednego
punktu centralnego, koncentratora (koncentrator tworzy fizyczną
topologię gwiazdy, ale logiczną magistralę) lub przełącznika
• Topologia gwiazdy rozszerzonej - posiada punkt centralny (podobnie
do topologii gwiazdy) i punkty poboczne (jedna z częstszych topologii
fizycznych Ethernetu)
• Topologia hierarchiczna - zwana także topologią drzewa, jest
kombinacją topologii gwiazdy i magistrali, budowa podobna do drzewa
binarnego
• Topologia siatki - oprócz koniecznych połączeń sieć zawiera
połączenia nadmiarowe; rozwiązanie często stosowane w sieciach, w
których jest wymagana wysoka bezawaryjność 6. Elementy składowe sieci • sieciowy system operacyjny
• serwery - urządzenia lub oprogramowanie świadczące pewne usługi sieciowe,
np.: serwer plików (przechowywanie i odzyskiwanie plików, włącznie z
kontrolą praw dostępu i funkcjami związanymi z bezpieczeństwem), serwer
poczty elektronicznej, serwer komunikacyjny (usługi połączeń z innymi
systemami lub sieciami poprzez łącza sieci rozległej), serwer bazy danych,
serwer archiwizujący, itd.
• systemy klienta - węzły lub stacje robocze przyłączone do sieci przez karty
sieciowe
karty sieciowe - adapter pozwalający na przyłączenie komputera do sieci.


(…)

… (danych). Zajmuje się pakietami logicznymi (lub
ramkami) danych.
Pakuje nieprzetworzone bity danych z warstwy fizycznej w ramki,
których format zależy od typu sieci: Ethernet lub Token Ring. Ramki
używane przez tą warstwę zawierają fizyczne adresy nadawcy i odbiorcy
danych.
Fizyczna. Przesyła nieprzetworzone bity danych przez fizyczny nośnik
(kabel sieciowy lub
fale elektromagnetyczne w przypadku sieci…
… elementy sieci
Pasywne:
• Patchpanel
• Adaptery
• Przełączniki KVM
• Krosownice
• Media kablowe
Aktywne:
• Karty sieciowe
• Przełączniki (ang. switch)
• Koncetratory (ang. HUB)
• Serwery wydruku (ang. Printservers)
• Routery
8. Adres IP.
Adres IP (Internet Protocol address) - unikatowy numer
przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych. Adresy IP są
wykorzystywane w Internecie oraz sieciach lokalnych. Adres IP
zapisywany jest w postaci czterech oktetów w postaci
dziesiętnej oddzielonych od siebie kropkami
9. IPv4 a IPv6.
IPv4 - 32 bitowa liczba
Ipv6- 128towa liczba
10. Brama sieciowa.
Brama sieciowa - (ang. gateway) jest maszyną podłączoną do
sieci komputerowej za pośrednictwem której komputery z sieci
lokalnej komunikują się z komputerami w innych sieciach.
11.Router.
Router (po polsku - ruter…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz