Kierowanie i przywództwo na przykładzie Bogdana Wenty

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierowanie i przywództwo na przykładzie Bogdana Wenty - strona 1 Kierowanie i przywództwo na przykładzie Bogdana Wenty - strona 2 Kierowanie i przywództwo na przykładzie Bogdana Wenty - strona 3

Fragment notatki:

Bogdan Węta - trener piłki ręcznej przykład dobrego lidera.
KIEROWANIE I PRZYWÓDZTWO
Wprowadzenie do zajęć. Uwarunkowania sukcesów.
Zwierzęta: wilki, małpy, delfiny - przywództwo
Niccolo Machiavelli: strach czy miłość książe powinien wśród poddanych budzić
Prof. Bogdanienko: def. Zarządzania - organizacja, przywództwo ludźmi:
ZARZĄDZANIE to odziaływanie na zasoby: ludzkie, rzeczowe, finansowe i symboliczne (informacyjne) wewn. i na zew. organizacji, ukierunkowane na osiąganie celów. INTERESARIUSZE wszyscy Ci, którzy mają interes w funkcjonowaniu organizacji.
Przywództwo, kierowanie, zarządzanie.
- Istota, poziomy, typy przywództwa
- Paradygmaty przywództwa
- Zadania kierownika - przywódcy
- Typy menadżerów - przywódców.
Istota PRZYWÓDZTWO jest to:
- stosunek społeczny
- Innych przyciąganie / pociąganie
- Zwolenników (naśladowców) zdobywanie
- Interesami i emocjami wiązanie
- Angażowanie (słowami i czynami)
MOTYWOWANIE, BY INNI ROBILI TO, CZEGO LIDER CHCE, DLATEGO, ŻE SAMI TEGO CHCĄ.
Kierownicze przywództwo związane z systemami: kontrola, podporządkowanie, zaszeregowanie.
Kierownicze przywództwo związane z zadaniami: pomysły, informacje, wzajemne relacje.
Przywództwo dzielimy doraźne i rozproszone powinno być zastępowane ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM i 3 E (W. Gasparski) - efektywne, ekonomiczne, etyczne, ekologiczne (WP). Przywództwo doraźne - 3C - Control, Compliance, Compertmentalization ( Przywództwo rozproszone - 3 I - Ideas, Info, Interaction.
Każdy człowiek powinien umieć rozwiązywać problemy. Menadżer - lider szczególnie. Nawet jeżeli czyni to najlepiej, rozwiązuje problemy, jest postacią tragiczną, bowiem rozwiązywanie problemów polega najczęściej na myśleniu dziś o tym co trzeba będzie zrobić jutro, by naprawić to, co zepsuło się wczoraj. Zamiast rozwiązywać problemy, twórzmy alternatywę.
Wskazówka praktyczna:
Możesz przychodzić do mnie z problemami, o ile przyniesiesz ze sobą co najmniej 3 możliwe rozwiązania każdego z nich.
Jak zostać liderem?
1. Szczeble kariery
2. Wykorzystać moment historyczny
3. Samodzielna kreacja - sam stoję na czele inicjatywy
- nie bądź szczery
- używaj kontrowersyjnych stwierdzeń
- rzucaj tematami tabu
- wchodzenie w konflikt
- wprowadzanie rewolucji
- odwołanie do tradycji i wartości
Poziomy przywództwa w organizacj

(…)

…. A. Stereotyp - teoria X D.McGregora
Przeciętny człowiek jest z natury leniwy - WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE KTOŚ BĘDZIE AUTOKRATĄ
B. Stereotyp - teoria Y D.McGregora
Przeciętny człowiek:
- potrzebuje wysiłku
- może poszukać odpowiedzialności
- jest twórczy
- kierują sobą
- lepiej reaguje na nagrody niż kary (wzmacnia poczucie wartości)
Styl przywództwa - powtarzalny w dłuższym okresie sposób oddziaływania…
… (lider-inni)
- Poziom mezo - organizacji
- Poziom makro - zewnętrzny / globalny
Wg Kotlera: Przywództwo na poziomie organizacji to zmiany wytrącające organizację z równowagi. Zarządzanie to f-ja zarządzania, tj. realizowanie, zwiększanie stopnia przewidywalności i uporządkowania. Paradygmaty przywództwa
Klasyczny (do lat 70tych - Platon, Drucker, inteligencja emocjonalna wg Golemana, Transakcyjny (70te…
… od norm etycznych, których nieprzestrzeganie może być powodem konfliktu interesów, np. w sprawach dotyczących poufności (problem tajemnicy służbowej), uczciwości, np. przy rozliczaniu wydatków. Stosunek firmy do innych podmiotów może zależeć także od zachowań menedżerów i uznawanych przez nich norm etycznych. W sferze stosunku do konsumenta jest to np. kwestia przestrzegania norm wyrobów (czy zabawki…
…. LO - Lokomotywa
3. MY- Myśliciel
4. KW - Krytyk wartościujący
5. PŻ - Poszukiwacz źródeł
6. SW - Skrupulatny wykonawca
7. DZ - Dusza zespołu
8. RE - Realizator
Żaden zespół nie obędzie się bez: Realizatora i Skrupulatnego Wykonawcy.
Koordynator - entuzjastyczny, zorientowany na cel, pozytywnie nastawiony. Wie, jak zrobić najlepszy użytek z potencjału zespołu.
Lokomotywa- dąży do osiągnięcia celów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz