Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 43

Podstawy prawa - wykład I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Lic
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4389

) uprawnienia do czegoś Prawo w znaczeniu przedmiotowym: ogół norm czyli reguł postępowania...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Andrzej Bator
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3857

administracyjne - reguluje tryb i zasady stosowania norm materialnych prawa. II. Zasady ogólne postępowania...

Publiczne prawa podmiotowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

, celem postępowania administracyjnego jest zaspokojenie roszczenia wypływającego z ppp. Odróżnienie ppp...

Wykład - Przywileje i immunitety misji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798

, tzn. przysługujące poszczególnym osobom, to należy określić: ich treść (zakres przedmiotowy) zakres...

RPO - zakres i formy działania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

z urzędu; wnosić kasację w postępowaniu cywilnym i karnym; zwrócić się o wszczęcie postępowania adm...

Ugoda i promesa - omówienie(II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 686

)pisemne porozumienie - regulowane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, zawierane pomiędzy...